7 травня 2021 р. о 12 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Каленської Віталіни Петрівни на тему: «Система інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ходаківський Євгеній Іванович.