23 квітня 2021 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гринишина Вадима Євгенійовича на тему: «Формування системи продовольчої безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

Автореферат_Гринишин В.Є

Дисертація Гринишин В.Є

Відгук офіційного опонента Котикова О.І

Відгук офіційного опонента Зось-Кіор М.В