5 травня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Головач Катерини Сергіївни на тему: «Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Головач К. С.