06 листопада 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гаражи Олени Петрівни на тему: «Інституціональні засади управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та  практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко Олександр Вікторович.

Автореферат (pdf)

Дисертація (pdf)

Відгуки офіційних опонентів: