30 березня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Данкевича Віталія Євгеновича на тему «Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олесіївна.

30 березня 2018 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Савчука Василя Анатолійовича на тему «Маркетингове управління органічним сектором аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна.

Дисертаційні роботи:

Данкевич В.Є. -  Автореферат (*.pdf)

Савчук В.А. - Автореферат (*.pdf)