24 вересня 2021 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Черевко Ірини Василівни на тему: «Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика», на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Колодійчук Володимир Анатолійович.

Автореферат Черевко І.В

Дисертація Черевко І.В

Відгук офіційного опонента Кучер А.В

Відгук офіційного опонента Ткачук В.І

Відгук офіційного опонента Рогач С.М