21 лютого 2020 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Богданович Ольги Анатоліївни на тему: «Формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Шиян Дмитро Вікторович.

Автореферат(*pdf)

Дисертація Богданович О.А. (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів: