05 липня 2019 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Лещук Юлії Анатоліївни на тему: «Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Лещук Ю.А.

Відгуки офіційних опонентів: