9 лютого 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Чайкіна Олександра Валентиновича на тему «Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.
 

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Чайкін О. В.