10 листопада 2017 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Пруднікова Юрія Володимировича на тему: «Формування та функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Прудніков Ю.В.

10 листопада 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Николюк Ольги Миколаївни на тему: «Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Николюк О.М.

5 травня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Головач Катерини Сергіївни на тему: «Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Головач К. С.

4 травня 2017 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Вакар Тетяни Володимирівни на тему: «Брендинг сільських територій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Карачина Наталія Петрівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Вакар Т.В.

4 травня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Тимчак Віри Степанівни на тему: «Ефективність інновацій комплексного використання відходів харчової промисловості», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олексіївна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Тимчак В.С.