10 вересня 2021 р. о 12 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Кучер Лесі Юріївни на тему: «Економічні засади управління інноваційними проєктами аграрних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Олійник Таміла Іванівна.

24 вересня 2021 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Черевко Ірини Василівни на тему: «Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика», на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Колодійчук Володимир Анатолійович.

Автореферат Черевко І.В

Дисертація Черевко І.В

Відгук офіційного опонента Кучер А.В

Відгук офіційного опонента Ткачук В.І

Відгук офіційного опонента Рогач С.М

24 вересня 2021 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Чорненької Людмили Миколаївни на тему: «Інструменти управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна.

Автореферат Чорненька Л.М

Дисертація Чорненька Л.М

Відгук офіційного опонента Горлачук М.А

Відгук офіційного опонента Віленчук О.М

7 травня 2021 р. о 12 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Каленської Віталіни Петрівни на тему: «Система інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ходаківський Євгеній Іванович.

23 квітня 2021 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Мосієнко Оксани Вікторівни на тему: «Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат Мосієнко О.В.

Дисертація Мосієко О.В

Відгук офіційного опонента Салькова І. Ю

Відгук офіційного опонента Михайлова Л.І

23 квітня 2021 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гринишина Вадима Євгенійовича на тему: «Формування системи продовольчої безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

Автореферат_Гринишин В.Є

Дисертація Гринишин В.Є

Відгук офіційного опонента Котикова О.І

Відгук офіційного опонента Зось-Кіор М.В

 

06 листопада 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гаражи Олени Петрівни на тему: «Інституціональні засади управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та  практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко Олександр Вікторович.

Автореферат (pdf)

Дисертація (pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

21 лютого 2020 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Богданович Ольги Анатоліївни на тему: «Формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Шиян Дмитро Вікторович.

Автореферат(*pdf)

Дисертація Богданович О.А. (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

21 лютого 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Карпишина Юрія Анатолійовича на тему: «Державне регулювання діяльності агрохолдингів в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Дема Дмитро Іванович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Карпишин Ю.А. (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

 

05 липня 2019 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Лещук Юлії Анатоліївни на тему: «Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Лещук Ю.А.

Відгуки офіційних опонентів:

05 липня 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Віленчука Олександра Миколайовича на тему: «Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Віленчука О.М.

Відгуки офіційних опонентів:

31 травня 2019 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шуляка Богдана Вікторовича на тему: «Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Автореферат(*.pdf)

Дисертація Шуляк Б.В.

Відгуки офіційних опонентів:

31 травня 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Куцмус Наталії Миколаївни на тему: «Розвиток сільської економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, гендерний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олексіївна.

 Автореферат(*.pdf)

Дисертація Куцмус Н.М.

Відгуки офіційних опонентів:

22 лютого 2019 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Судака Геннадія Вікторовича на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Дисертація(*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

22 лютого 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шлапака Максима Анатолійовича на тему: «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Дисертація Шлапака М.А.

Відгуки офіційних опонентів:

22 лютого 2019 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Судака Геннадія Вікторовича на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Автореферат (*.pdf)

22 лютого 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шлапака Максима Анатолійовича на тему: «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

 Автореферат (*.pdf)

Дисертація Логоша Р.В.

Відгуки офіційних опонентів:

11 травня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Логоши Романа Васильовича на тему: «Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

10 травня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Литвинчук Ірини Леонідівни на тему: «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

 

Дисертація Данкевич В.Є.

Відгуки офіційних опонентів:

 

30 березня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Данкевича Віталія Євгеновича на тему «Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олесіївна.

30 березня 2018 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Савчука Василя Анатолійовича на тему «Маркетингове управління органічним сектором аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна.

Дисертаційні роботи:

Данкевич В.Є. -  Автореферат (*.pdf)

Савчук В.А. - Автореферат (*.pdf)

 

9 лютого 2018 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шестакової Анни Валеріївни на тему «Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківский Євгеній Іванович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Шестакова А. В.

9 лютого 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Чайкіна Олександра Валентиновича на тему «Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.
 

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Чайкін О. В.

9 лютого 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Чайкіна Олександра Валентиновича на тему «Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.

9 лютого 2018 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шестакової Анни Валеріївни на тему «Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківский Євгеній Іванович.

Дисертаційна робота Чайкіна Олександра Валентиновича - посилання

Дисертаційна робота Шестакової Анни Валеріївни - посилання

10 листопада 2017 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Пруднікова Юрія Володимировича на тему: «Формування та функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Прудніков Ю.В.

10 листопада 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Николюк Ольги Миколаївни на тему: «Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Николюк О.М.