Стратегія відродження радіоактивно забруднених територій Народицького району на основі впровадження інноваційних технологій вирощування і переробки енергетичних культур

Вступна частина

Зона радіоактивного забруднення є частиною території з особливою формою управління, землі якої виведені з господарського обігу. У той же час ця зона залишається місцем проживання значної кількості людей, є осередком національних духовних і культурних цінностей. В умовах необхідності відродження територій регіону, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС існує гостра необхідність максимальної активізації роботи у напрямі сприяння переходу зазначених територій на траєкторію сталого соціально-економічного розвитку.

В результаті проведеної у цьому напрямі роботи підтвердилася позиція щодо необхідності розробки комплексної регіональної програми забезпечення сталого соціально-економічного розвитку радіаційно забруднених територій регіону. Вказана програма має бути зосереджена на реалізації заходів, які б у найближчій перспективі дали можливість забрудненим територіям сформувати власний економічний потенціал, що стане основою їх подальшого розвитку. Це завдання може бути вирішено за допомогою реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток постраждалих територій, створення виробництв, що забезпечать випуск рентабельної продукції.

Одним із найбільш перспективних із таких проектів є започаткування вирощування на території забруднених районів енергетичних культур з організацією подальшого їх використання для виробництва біопалива (паливні пелети, гранули), будівельних матеріалів та інших цілей. Проведені науковцями Житомирського національного агроекологічного університету протягом останніх років дослідження з цієї проблематики, а також систематизація відповідного зарубіжного досвіду свідчать про високу перспективність даного проекту. Ряд енергетичних культур здатні відроджувати деградовані ґрунти, поліпшувати якість землі, зменшувати радіаційне забруднення ґрунту.

Таким чином, започаткування масштабного проекту з виробництва та переробки енергетичних культур (міскантус, енергетична верба, ріпак, сорго та ін.) на території радіаційно забруднених територій може забезпечити досягнення комплексу економічних, соціальних та екологічних цілей та на цій основі сприяти переходу зазначених територій на траєкторію сталого соціально-економічного розвитку. Крім того, даний проект стане основою для започаткування широкомасштабної роботи по формуванню енергетичної незалежності регіону.

Стратегія відродження радіоактивно забруднених територій Народицького району на основі впровадження інноваційних технологій вирощування і переробки енергетичних культур розроблена на виконання та у відповідності до Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 535-р.

Концепцією передбачено необхідність реалізації екологічних та природоохоронних проектів, вирощування сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення виробництва з їх перероблення; реабілітації земель зони відчуження із застосуванням методів фіксації радіонуклідів на місцевості; проведення наукових досліджень щодо радіаційного моніторингу довкілля, довгострокового прогнозування і оцінки ризиків від міграції радіонуклідів у природних і природно- техногенних екосистемах зони забруднення; аналізу можливих напрямів реабілітаційної діяльності на території зони відчуження з урахуванням радіаційних факторів, екологічного, фіто- та зоосанітарного стану, стану рослинного покриву тощо.

Повний текст проекту "Стратегія відродження радіоактивно забруднених територій Народицького району" (*.pdf)