Комплексна програма

підтримки розвитку органічного  виробництва Житомирщини

на 2013-2015 роки

ЗМІСТ

Вступ

3

1.

Характеристика комплексної програми підтримки розвитку органічного  виробництва Житомирщини на 2013-2015 роки

4

2.

Тенденції розвитку органічного виробництва в області

5

3.

Проблеми та можливості розвитку органічного виробництва

9

4.

Головна мета, пріоритети та основні завдання Програми

9

5.

Основні напрямки Програми та заходи по їх реалізації

10

 

 

 

 

 

5.1. Упорядкування нормативного регулювання розвитку органічного виробництва

11

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

12

5.3. Інформаційне забезпечення розвитку органічного виробництва

12

5.4. Формування інфраструктури підтримки розвитку

органічного виробництва

13

5.5. Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва

14

6.

Очікувані результати виконання Програми

14

7.

Забезпечення Програми

16

 

 

7.1. Узагальнююча схема ресурсного забезпечення Програми

16

7.2. Джерела фінансування Програми

16

8.

Організація контролю за виконанням Програми

17

9.

Основні напрями та заходи реалізації комплексної програми підтримки розвитку органічного  виробництва Житомирщини

на 2013-2015 роки

18

Вступ 

Враховуючи процеси екологізації галузей національної економіки, посилення вимог до екологічності продукції наразі до національних пріоритетів України віднесено питання стабілізації і поліпшення екологічного стану території держави, охорони, раціонального використання й відтворення земельних ресурсів. Такі процеси мають відбуватися у єдиному народногосподарському комплексі шляхом реалізації стратегій, програм, заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан еколого-економічної безпеки країни, розширення участі України у міжнародному співробітництві. Тому активізація розвитку органічного виробництва віднесена до стратегічних завдань держави.

Доцільність впровадження в регіоні органічного виробництва обумовлена необхідністю відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища; розвитку сільських територій та підвищення рівня життя сільського населення; підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва; забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією; зміцнення експортного потенціалу регіону; поліпшення його іміджу як виробника та експортера високоякісної органічної продукції; забезпечення продовольчої безпеки України.

Для стимулювання розвитку органічного виробництва в регіоні мають бути створені відповідні інституційно-правові, фінансово-економічні та соціально-психологічні умови. Насамперед має бути створена адекватна інституційна інфраструктура, здатна інтегрувати в єдиний механізм всіх учасників процесу розвитку органічного виробництва; організувати відповідне їх науково-освітнє та інформаційно-консультаційне забезпечення.

Комплексна програма підтримки розвитку органічного виробництва Житомирщини на 2013-2015 роки (далі – Програма) є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку області та розроблена з урахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.06 №367.

Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у Програмі економічного та соціального розвитку Житомирської області.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку органічного виробництва в області.

Заходи Програми розроблено управліннями облдержадміністрації, територіальними представництвами центральних органів влади, за участю громадських об’єднань підприємців, асоціацій підприємницьких структур, наукових установ.

 

1. Характеристика комплексної програми

підтримки розвитку органічного виробництва

Житомирщини на 2013-2015 роки 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення голови обласної державної адміністрації від   

3.

Розробник Програми

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

4.

Відповідальний виконавець Програми

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, головне фінансове управління облдержадміністрації, , сільськогосподарські підприємства, Житомирський центр «Облдержродючість», Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Асоціація фермерів та приватних землевласників у Житомирській області, обласна громадська організація «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Житомирської області», обласні дорадчі служби, головне управління статистики у Житомирській області, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, редакція газети «Житомирщина», обласна державна телерадіокомпанія

6.

Термін реалізації Програми

2013-2015 роки


7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

15,55 млн. грн.

7.1.

У тому числі кошти районів і міст області

1,9 млн. грн.

7.2.

Кошти обласного бюджету

5 млн. грн.

 

Міжнародна донорська та грантова допомога

1,15 млн. грн.

7.3.

Зовнішні та внутрішні інвестиції

7,5 млн. грн.


2. Тенденції розвитку органічного виробництва в області 

Вітчизняними науковцями виділено в Україні чотири зони, що мають певні екологічні та агротехнічні передумови для ведення органічного сільського господарства.  Житомирська область входить в одну з таких зон, а саме – до Вінницько-Прикарпатської зони, що тягнеться широкою смугою близько 100 км від м. Попільня Житомирської області, охоплює північ Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей і простягається у напрямку до м. Львова. У цій зоні ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і є можливим вирощування екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших світових стандартів.

В Житомирській області перше органічне господарство з’явилось у 2005 р., а з 2007 р. в області розпочали перехід до органічного виробництва ще чотири підприємства. На початок 2010 р. у п’яти сільськогосподарських підприємствах Новоград-Волинського району запроваджено органічне виробництво продукції, а саме: у СТОВ «Оберіг» (с. Броники), ПП «Поляна» (с. Полянівка), ПОСП «Перемога» (с. Нова Романівка), ПП «Галекс-Агро» (с. Стриєв) та ПСП ім. Чкалова (с. Варварівка). Площі, зайняті під виробництвом органічної продукції у цьому районі складають 7,6 тис. га, що становить близько 0,6 % від загальної площі сільськогосподарських угідь області.

Нині основними товаровиробниками продукції з дотриманням технологій органічного землеробства в Житомирській області вважаються ТОВ «Вертокиївка», ПП «Миролюбівське», ТОВ ВО «Агро-Пром-Сервіс», ФГ «Ставрів» Житомирського району, ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району, СТОВ «Україна», ПСП АФ «Симони», ПОСП «Яблунецьке», ФГ ім. Мічуріна, ФГ «Кулішівське», ДПДГ «Рихальське», ДСГП «Райагрохім» Ємільчинського району.

Основними напрямами діяльності органічних підприємств області є вирощування та реалізація зернових та зернобобових культур, виробництво тваринницької продукції: вирощування великої рогатої худоби, виробництво молока та м’яса. Найбільш поширеним є вирощування органічного зерна, що здійснюється за кошти інвестиційних компаній та експортується за кордон (табл. 1). Слід зазначити, що у структурі площ, зайнятих під виробництвом органічного зерна, найбільша питома вага належить житу. Ця культура є традиційною для зони Полісся, вона не потребує внесення  значної кількості добрив та є пристосованою до місцевих ґрунтово-кліматичних умов.

Важливим інноваційним нововведенням в системі біологізації є використання «Древлянської» системи землеробства, яка ґрунтується на засадах біологічного вузькоспеціалізованого виробництва. Вона є зонально спеціалізованою, альтернативною для традиційних систем землеробства зони Полісся і полягає у створенні  структури посівних площ із насиченням до 66 % озимими зерновими та до 50 % однорічними бобовими культурами. При цьому однорічні бобові, такі як вика яра та горох польовий, вирощують як у чистому посіві, так й в суміші з іншими культурами й використовують залежно від господарських потреб на зерно та на зелений корм.

Таблиця 1

Вирощування органічної продукції рослинництва

у господарствах Житомирської області, 2008-2010 рр

Культура

Площа для вирощування органічної продукції, га

Валовий збір

органічної продукції, т

Роки

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Пшениця

100

110

204

240

250

481

Жито

5741

7579

7851

6324

8379

9345

Гречка

-

20

-

-

20

-

Вико-овес

548

634

632

1211

1306

1354

Пелюшка

632

520

698

2047

1196

1421

Гірчиця

-

62

54

-

50

45

Овес

851

791

921

2784

2476

2785

Морква

5

5

5

95

90

95

 

У разі відсутності потреб у зелених кормах чи значних відстанях від ферм посіви зернобобових культур можуть повністю використовуватись на зерно, тобто на 100 % посівних площ може проводитись виробництво зерна.

Переваги системи ведення землеробства «Древлянська» для господарств Житомирської області можуть бути такими:

  • можливість ефективного ведення землеробства на малородю­чих і малоокультурених ґрунтах за недостатнього внесення органічних і мінеральних добрив;
  • можливість швидкої зміни структури посіву;
  • низька затратність (прямі витрати в системі «Древлянська» становлять 400-600 грн/га, тобто в 2-3,5 рази менші, ніж у традиційних);
  • виробництво екологічно чистої продукції [18].

Система «Древлянська» набула широкого розповсюдження у багатьох високотоварних господарствах Житомирської області. Зокрема, у Новоград-Волинському районі понад дві третини сільськогосподарських підприємств знаходяться у процесі запровадження цієї системи. Зазначена система дає змогу їм вести ефективне спеціалізоване зернове виробництво за мінімального використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин. До того ж, зернові та зернобобові у структурі посівних площ господарств, у яких повністю освоєна система «Древлянська» («Волинь», «Перемога», Новоград-Волинський заготівельно-відгодівельний кооператив), займають 70-80% посівних площ, а врожайність становить 25-33 ц/га.

Одним із найбільш відомих органічних господарств на Житомирщині є приватне підприємство «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району, що спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, виробництві молока й м’яса. «Галекс-Aгро» є базовим господарством з виробничої перевірки ґрунтозахисних технологій вирощування культур, заходів щодо розширеного відтворення родючості ґрунтів та виробництва екологічно безпечних продуктів харчування.

Підприємство засновано в 2008 р. у с. Стриєв Новоград-Волинського району. На початку 2009 р. власники земельних паїв сіл Стриєва, Кануни, Кікова передали в оренду підприємству 1600 га землі, яка була перелогова і не оброблялася від трьох до п’ятнадцяти років. Близько 200 га цих земель знаходилися у залісненому стані. У березні 2009 р. землі проінспектовано інспекторами сертифікаційних компаній ІМО та «Органік Стандарт».

Першим кроком в організації органічного виробництва в ПП  «Галекс-Aгро» стало освоєння перелогів та боротьба з бур’янами, особливо з багаторічними (пирій повзучий та осот рожевий). Роботи по освоєнню цих земель розпочалися у квітні 2009 р. Було придбано трактор «Джон Дір», потужністю 260 к. с. та плуг фірми «Кун». У квітні-травні виорано майже 500 га перелогових земель, на 110 га яких посіяно вико-вівсяну суміш і на 108 га – пелюшко-вівсяну суміш. Також здійснено посів гірчиці білої та редьки олійної майже на 270 га. Посіви гірчиці та редьки олійної під час цвітіння приорано на сидерати. В такій спосіб була проведена боротьба з багаторічними бур’янами – пирієм повзучим та осотом рожевим. Окрім того, отримано по 2 т з 1 га насіння цих культур і таким чином повністю забезпечено господарство насіннєвим матеріалом.

Боротьба з бур’янами проводилася також за допомогою оранки на глибину орного горизонту та двох-чотирьохкратного дискування дисковою бороною БДТ-6 по мірі проростання пирію повзучого та осоту рожевого. На заліснених площах підлісок був вирубаний, а на закущених масивах, де проростали дерева берези, вільхи, диких яблунь та груш, проведено викорчування та їх вивезення.

За результатами інспекції осені 2009 р. господарство було сертифіковане як органічне за стандартами ІМО. Окрім того, підприємство проінспектовано Мінагрополітики України та отримало паспорти елітного та насінницького господарства. У квітні 2009 р. засіяно майже по 400 га вико-вівсяною та пелюшко-вівсяною сумішшю.

Господарство придбало трактор «Клаас» потужністю 230 к. с., шестиметрову пневматичну сівалку фірми «Амацоне» та шестиметровий компактор фірми «Лемкен». До збирання зернових на підприємстві було змонтовано зерно- та насіннєочисний комплекс потужністю 50 т на годину, а також підготовлено складські приміщення для зберігання зерна об’ємом 5000 т. Перед збиранням було придбано 2 комбайни фірми «Джон Дір» з шестиметровими жатками. Вжиті заходи сприяли збільшенню валового збору продукції (табл. 2).

У 2010 р. урожайність жита на площі 800 га склала близько 17 ц/га, а зернобобових на такій же площі 14 ц/га. За основу ведення сільського господарства підприємства взяли систему «Древлянська» з чотирипільною сівозміною: пелюшко-вівсяна суміш на зерно; жито; вико-вівсяна суміш; озимі (жито, полба, пшениця).  Господарство на даний час для продажу має такі об’єми органічної продукції: понад 2 тис. т жита, 500 т вики, 500 т пелюшки, 700 т вівса. 

Таблиця 2

Виробництво продукції рослинництва в ПП «Галекс-Агро»,

2008-2010 рр. 

Вид продукції

Роки

2008

2009

2010

валовий збір, т

урожайність ц/га

валовий збір, т

урожайність ц/га

валовий збір, т

урожайність ц/га

Жито

-

-

2320

14,3

1614

14,6

Пшениця

-

-

-

-

28,1

20,1

Ячмінь

-

-

-

-

199,5

14,3

Зернобобові

424

11,9

2373

12,5

974

12,6

Овес

-

-

-

-

222

16,6

Просо

-

-

-

-

137

12,8

Гречка

-

-

-

-

62

11,5

Гірчиця

155

11,1

-

-

-

-

 

Особливістю органічного виробництв та однією з переваг є нижча собівартість. При оперативному визначенні нормативної собівартості продукції рослинництва в ПП «Галекс-Агро» застосовують такі статті витрат: оплата праці (пряма і непряма), відрахування на соціальні заходи, насіння (садивний матеріал), органічні добрива, електроенергія, амортизація, поточний ремонт основних засобів, плата за оренду майна або майнового паю, плата за оренду земельних ділянок або часток, інші витрати, витрати на побічну продукцію, витрати на збут.

Слід відмітити відсутність у статтях витрат вартості мінеральних добрив і засобів захисту рос­лин, які не застосовують при вирощуванні органічної продукції. Перелік і склад статей при використанні такої класифікації витрат підприємство встановлює самостійно залежно від специфіки галузі, характеру виробленої продукції, організації виробництва. Це дає можли­вість здійснювати контроль цільового використання коштів і виявити резерви зниження собівар­тості продукції.

Діяльність ПП «Галекс-Агро» підтверджує, що використання органічних технологій у землеробстві дає змогу господарству підвищити природну біологічну активність у ґрунті та відновити баланс натуральних поживних речовин. За умов ведення органічного господарювання підсилюються відновлювальні властивості ґрунту, нормалізується робота живих організмів, відбувається збагачення гумусу і, як результат, збільшення урожайності сільськогосподарських культур та підвищення якості продукції рослинництва. Продукція, вироблена у господарстві, експортується до Європи.

Таким чином, еволюція органічного сільського господарства, сучасні тенденції його розвитку, досвід запровадження органічного землеробства у зростаючій кількості господарств свідчить, що альтернативні сільськогосподарські практики є цілком реальною і перспективною справою.

 

3. Проблеми та можливості розвитку органічного виробництва 

В сфері розвитку органічного виробництва існує ряд проблем, які потребують ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення з метою створення сприятливих умов для розвитку органічного виробництва:

- відсутність відповідних інституційно-правових, фінансово-економічних та соціально-психологічних умов, необхідних для розвитку органічного виробництва;

- недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури, необхідної для підтримки органічного виробництва;

- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у сфері органічного виробництва;

- низький рівень інформованості населення, товаровиробників, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо можливостей та перспектив розвитку органічного виробництва в регіоні;

- недостатній рівень професійних знань і досвіду господарюючих субєктів щодо ведення органічного виробництва в сучасних умовах та відсутність ефективної системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері органічного виробництва.

 

4. Головна мета та завдання Програми 

Головною метою Програми є забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу регіону шляхом розвитку та підтримки ведення органічного виробництва.

Основними завданнями Програми є:

cтимулювати розвиток органічного виробництва шляхом надання виробникам органічної продукції інформаційної та фінансової підтримки;

за рахунок розвитку органічного виробництва досягти позитивного впливу на стан ґрунтів, агроландшафти та довкілля регіону в цілому;

розвивати ринок органічних продуктів та збільшувати ефективність виробництва та переробки органічної продукції;

сформувати та закріпити довіру споживачів до органічного виробництва та сертифікованої і відповідним чином маркованої органічної продукції;

розширити застосування біологічних методів захисту рослин та тварин, ґрунтозахисних технологій та проведення дозволених методів хімічної меліорації ґрунтів для підвищення їх родючості.

Практична реалізація завдань і заходів Програми сприятиме підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств регіону. Також очікуються екстернальні ефекти, що виникають внаслідок діяльності органічного господарства в інших суб’єктах господарювання – додатковий дохід переробної галузі; зменшення безробіття та соціальних виплат для населення; зростання доходу від зеленого туризму, органічного тваринництва, бджільництва; підвищення рівня життя населення; зростання вартості сільськогосподарських угідь; збереження природного капіталу регіону.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу; вдосконаленню зворотного зв’язку між виробниками і споживачами; розбудові сільських територій та розвитку місцевих громад, поліпшенню  іміджу та інвестиційного клімату в регіоні, його інтеграції в загальнодержавний та міжнародний органічний ринок.

Перевагами для навколишнього природного середовища від реалізації Програми будуть збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; якості та функцій ґрунтів та водних екосистем; мінімізація екологічних ризиків; збереження генофонду рослин; стабілізація стану земельних ресурсів та їх відтворення; залучення новітніх екологічних технологій; удосконалення екологічної політики з питань продовольчої безпеки; зменшення забруднення від сільськогосподарського виробництва, особливо – водних систем; зменшення викидів парникових газів.

 

5. Основні напрямки Програми та заходи по їх реалізації. 

Реалізація державної політики у сфері розвитку органічного виробництва в області та виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності господарюючих суб’єктів в аграрному секторі області, збільшать їх внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій, створення нових робочих місць, поліпшення екологічної ситуації в області.

Основними напрямками Програми є:

5.1. Упорядкування нормативного регулювання розвитку органічного виробництва.

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

5.3. Інформаційне забезпечення розвитку органічного виробництва.

5.4. Формування інфраструктури підтримки розвитку органічного виробництва.

5.5. Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва.

 

5.1. Упорядкування нормативного регулювання розвитку органічного виробництва 

Упорядкування нормативно-правового регулювання розвитку органічного виробництва спрямоване на удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівня, організацію контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток органічного виробництва.

Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на створення сприятливого середовища для господарюючих суб’єктів, зайнятих у сфері органічного виробництва, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів влади та вказаних господарюючих суб’єктів. Формування сприятливого нормативного регулювання діяльності у сфері органічного виробництва на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на діяльність у сфері органічного виробництва.

Для цього будуть підготовлені та прийняті нормативні акти, спрямовані на формування нормативно-правової бази, яка б сприяла подоланню перешкод на всіх етапах започаткування та ведення органічного виробництва, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів і зменшенню втручання у діяльність господарюючих суб’єктів, зайнятих у сфері органічного виробництва:

Для цього буде здійснено комплекс організаційно-економічних та правових заходів, які передбачатимуть:

планування підготовки проектів регуляторних актів, що стосуються розвитку органічного виробництва та їх оприлюднення;

визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних, екологічних і соціальних результатів їх впровадження;

забезпечуватиметься використання можливостей місцевих засобів масової інформації для оперативного інформування товаровиробників та населення щодо переваг та можливостей розвитку органічного виробництва;

визначення на конкурсних засадах господарюючих суб’єктів, які претендують на отримання фінансової підтримки для розвитку органічного виробництва.

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка розвитку органічного виробництва спрямована на досягнення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва до кредитних та інвестиційних ресурсів, забезпечення сприятливих умов для їх розвитку, створення нових робочих місць.

Безпосередня фінансова підтримка господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до співпраці з такими підприємствами, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів.

Планується здійснювати надання фінансової підтримки господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва. Значну увагу буде приділено удосконаленню системи кредитування господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва на сприятливих умовах, в т.ч. шляхом мікрокредитування, із залученням банківських та інших фінансових установ.

Заходами програми передбачено:

- надання на конкурсній основі фінансової підтримки господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва для часткової компенсації їх витрат на сертифікацію та закупівлю насіннєвого матеріалу;

- надання фінансової підтримки господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва за рахунок власних кредитних ресурсів банківських та інших фінансових установ внаслідок активізації їх роботи за програмами мікрокредитування;

- фінансова підтримка господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва за рахунок ресурсів, залучені у вигляді міжнародної допомоги та грантових програм.

 

5.3. Інформаційне забезпечення розвитку органічного виробництва 

В сучасних умовах динамічно зростає значення інформаційної складової економічного розвитку. У цьому контексті не є виключення і питання розвитку органічного виробництва, яке потребує відповідного інформаційного забезпечення.

Інформаційне забезпечення, спрямоване на надання господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва, насамперед з боку органів державної влади та управління, відповідної допомоги, що передбачає комплекс заходів з матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання; забезпечення їх актуальною інформацією з питань ведення органічного виробництва; залучення широкого кола громадськості до розв’язання наявних проблем, що стримують розвиток органічного виробництва; розповсюдження інформації про діяльність господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва, тощо.

Створення активної системи інформаційного забезпечення зазначеного процесу сприятиме виникненню позитивних зовнішніх ефектів, пов’язаних з особливостями поширення інформації, – мережевих зовнішніх ефектів, оскільки попит на послуги такої інформаційної системи зростатиме із збільшенням масштабів охоплення нею території регіону

Заходами програми даного напрямку визначено, зокрема:

– забезпечення високого рівня інформованості населення, товаровиробників, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розвитку органічного виробництва з урахуванням специфіки регіону;

- створення і просування спеціального WEB-сайту, на якому висвітлюватиметься інформація про стан розвитку органічного виробництва в області;

- випуск і розповсюдження інформаційних матеріалів щодо переваг розвитку органічного виробництва, технологій виробництва органічної продукції;

- регулярне проведення ярмарків та виставок органічної продукції.

– розробка та маркетинг регіонального бренду органічної продукції, забезпечення реклами органічних продуктів. Споживачі хочуть мати якнайповнішу інформацію щодо походження продукту, його складу та способу виробництва. Участь державних органів, наукових та навчальних закладів у розробці регіонального бренду органічної продукції, контроль за правомірністю його використання забезпечить високий рівень довіри споживачів для продукції, яка буде реалізуватися під даним брендом;

 

5.4. Формування інфраструктури підтримки розвитку органічного виробництва. 

Важливим напрямком стимулювання розвитку органічного виробництва в області є створення адекватної інституційної інфраструктури, здатної інтегрувати в єдиний механізм всіх учасників процесу розвитку органічного виробництва; організувати відповідне їх науково-освітнє та інформаційно-консультаційне забезпечення.

Заходами програми в напрямку формування інфраструктури підтримки розвитку органічного виробництва передбачено наступне:

– створення Поліського центру органічного виробництва;

– створення і забезпечення функціонування регіонального сертифікаційного органу, що пройшов акредитацію в країнах ЄС, що підвищить активність роботи щодо сертифікації та надасть можливість реалізації органічної продукції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках);

– створення регіональної мережі торговельних об’єктів, в яких продукція реалізовуватиметься під регіональним брендом органічної продукції («Полісся органік»);

– створення Поліської регіональної лабораторії, яка дозволить проводити повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості продукції та питної води.

 

5.5. Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва 

Активізація розвитку органічного виробництва значною мірою залежить від рівня організації системи щодо проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва. Метою цього розділу є підвищення доступності результатів наукових досліджень, систем навчання та підвищення кваліфікаційного рівня управлінських кадрів і спеціалістів для сфери органічного виробництва.

З метою реалізації даного програмного напряму заплановано ряд організаційних заходів:

– стимулювання проведення на базі навчальних закладів та наукових установ, розміщених в області, наукових досліджень щодо розробки природних органічних стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і тварин, адаптованих до місцевих умов;

– розробки та запровадження спеціальних навчальних курсів з питань органічного виробництва в навчальних закладах області, на курсах підвищення кваліфікації працівників аграрного сектору;

– забезпечення навчання та консультування аграрних товаровиробників, зокрема фермерів, щодо організації органічного виробництва, правил сертифікації (круглі столи, форуми, семінари, конференції, регулярні підготовчі курси (в т.ч. виїздні).

6. Очікувані результати виконання Програми 

Завдяки реалізації заходів Програми на 2013-2015 роки буде створено сприятливі умови для стійкого розвитку органічного виробництва в області, підвищиться його внесок у забезпечення продовольчої та екологічної безпеки області.

Очікується отримання відповідного синергетичного ефекту у вигляді отримання додаткових економічних, соціальних та екологічних ефектів. Варто очікувати позитивний ефект від розвитку органічного виробництва у вигляді зростання доходу та підвищення конкурентоспроможності господарств, зменшення витрат виробництва, скорочення природоохоронних виплат. Разом з тим очікуються екстернальні ефекти, що виникатимуть внаслідок діяльності господарств з органічного виробництва у інших суб’єктів господарювання – додатковий дохід переробної галузі; зменшення безробіття та соціальних виплат для населення; зростання доходу від зеленого туризму, органічного тваринництва, бджільництва; підвищення рівня життя населення; зростання вартості сільськогосподарських угідь.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу; вдосконаленню зворотного зв’язку між виробниками і споживачами; розбудові сільських територій та розвитку місцевих громад, поліпшенню іміджу області та інвестиційного клімату в регіоні, інтеграції Житомирщини в міжнародний органічний ринок.

Перевагами для навколишнього природного середовища будуть збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; якості та функцій ґрунтів та водних екосистем; мінімізація екологічних ризиків; збереження генофонду рослин; стабілізація стану земельних ресурсів та їх відтворення; залучення новітніх екологічних технологій; зменшення забруднення від сільськогосподарського виробництва, особливо водних систем.

 

У результаті реалізації Програми очікується:

  • збільшення кількості господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва у 7 разів;
  • збільшення обсягів виробництва органічної продукції в області втричі;
  • упорядкування та активізація діяльності об'єктів інфраструктури підтримки органічного виробництва;
  • активізація інвестиційної та інноваційної діяльності в аграрному секторі області;
  • підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектору;
  • поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

 

7. Забезпечення Програми

7.1. Узагальнююча схема ресурсного забезпечення Програми

Загалом забезпечення комплексної програми підтримки розвитку органічного виробництва Житомирщини на 2013-2015 роки можна представити у вигляді наступної схеми.

 

7.2. Джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів за рішенням обласної ради та органів місцевого самоврядування. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку розвитку органічного виробництва, визначається у видатковій частині обласного та місцевих бюджетів окремим рядком.

Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених Законом, зокрема Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств через його Житомирське відділення, кредитних ресурсів банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, кошти донорських організацій, інших установ, підприємств, організацій     

 

8. Організація контролю за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

    щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;

    здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

    отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

    залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

    обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, районних рад, засіданнях постійних комісій рад за участю представників громадських об’єднань підприємців;

    проведення моніторингу виконання Програми, вжиття додаткових заходів, необхідних для її реалізації та, при необхідності, внесення коректив до Програми.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та Житомирський національний агроекологічний університет.

 

9. Основні напрями та заходи реалізації комплексної програми підтримки розвитку органічного  виробництва

Житомирщини на 2013-2015 роки

№ з/п

Завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Упорядкування нормативного регулювання розвитку органічного виробництва

 

1.

Реалізація регу-ляторної політики у сфері органічного виробництва

Оприлюдненя в засобах масової інформації проектів регуляторних актів щодо розвитку органічного виробництва

 

2013-2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації (за згодою)

 

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Забезпечення відкритих обго-ворень за участю представників громадськості

 

2.

 

Відстеження проектів регуляторних актів та оцінки економічних, екологічних і соціальних результатів їх впровадження

2013-2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Вдосконалення регулювання діяльності у сфері органічного виробництва

3.

 

Підтримка веб-сайтів з інформацією щодо переваг та можливостей розвитку органічного виробництва

2013-2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Підвищення рівня інформованості товаровиробників та споживачів щодо переваг та можливостей розвитку органічного виробництва

 

4.

 

Визначення на конкурсних засадах господарюючих суб’єктів, які претендують на отримання фінансової підтримки для розвитку органічного виробництва

2013-2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

 

Кошти виконавців,

місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Активізація розвитку органічного виробництва в області, збільшення чисельності органічних аграрних підприємств

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

5.

Забезпечення фінансової підтримки господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва

 

Надавати на конкурсній основі фінансову підтримку господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва для часткової компенсації їх витрат на сертифікацію та закупівлю насіннєвого матеріалу

 

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

 

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Збільшення кількості господарюючих суб’єктів, які займаються органічним виробництвом

 

6.

 

Сприяти залученню міжнародної допомоги та грантових програм для фінансової підтримки господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

 

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

 

Збільшення кількості та підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів, які займаються органічним виробництвом

 

7.

 

Вживати заходів щодо активізації надання кредитів банківськими та іншими фінансовими установами за програмами мікрокредитування

2013-2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, банківські та інші фінансові установи області (за згодою)

 

Власні кре-дитні ресурси

У межах кошторису

Створення сприятливих умов для господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва в отриманні мікрокредитів

 

3. Інформаційне забезпечення розвитку органічного виробництва

 

8.

Інформаційна підтримка господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва

Проводити семінари у районах та містах області, форуми, конференції, тренінги, «круглі столи», ярмарки, виставки тощо

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

 

Кошти вико-навців, місце-вих бюдже-

тів, обласного

бюджету

У межах кошторису

Підвищення фа-хового рівня господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва, зростання попиту на органічну продукцію

9.

 

Видавати буклети, іншу друковану продукцію, адмініструвати ВЕБ-сайт про стан, проблеми та розвиток органічного виробництва в області

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

 

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Інформування громадськості про розвиток та перспективи органічного виробництва в області

10.

 

Забезпечити висвітлення проблем і стану розвитку органічного виробництва у засобах масової інформації

2013-

2015 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою)

 

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Використання можливостей засобів масової інформації для підвищення рівня поінформованості суспільства з проблем розвитку органічного виробництва

 

 

11.

 

Розробка та маркетинг регіонального бренду органічної продукції, забезпечення реклами органічних продуктів

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою)

 

Кошти міс-цевих бюд-жетів, облас-ного бюджету

У межах кошторису

Зростання попиту на органічну продукцію, підвищення рівня поінформованості суспільства щодо переваг розвитку органічного виробництва та споживання органічної продукції

 

4. Формування інфраструктури підтримки розвитку органічного виробництва

 

12.

Розвиток інфраструктури підтримки органічного виробництва

Створення Поліського центру органічного виробництва

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

 

Кошти обласного бюджету, міжнародна фінансова допомога

У межах кошторису

Активізація розвитку органічного виробництва, формування інфраструктури підтримки органічного виробництва

13.

 

Створення і забезпечення функціонування регіонального сертифікаційного органу, що пройшов акредитацію в країнах ЄС

2014 рік

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

 

Кошти обласного бюджету, міжнародна фінансова допомога

У межах кошторису

 

Формування інфраструктури підтримки органічного виробництва, розширення можливостей щодо реалізації органічної продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках

14.

 

 

Створення регіональної мережі торговельних об’єктів, в яких продукція реалізовуватиметься під регіональним брендом органічної продукції («Полісся органік»)

 

2015 рік

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Житомирський національний агроекологічний університет

Кошти обласного бюджету, міжнародна фінансова допомога

У межах кошторису

Формування інфраструктури підтримки органічного виробництва

15.

 

 

Створення Поліської регіональної лабораторії, яка дозволить проводити повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості продукції та питної води

 

2013-2014 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет

Кошти обласного бюджету, міжнародна фінансова допомога

У межах кошторису

Формування інфраструктури підтримки органічного виробництва

 

5. Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва

 

16.

Підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів для сфери органічного виробництва

Проведення наукових досліджень щодо розробки природних органічних стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і тварин, адаптованих до місцевих умов

 

2013-

2015 роки

Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут сільського господарства Полісся НААНУ

Кошти обласного бюджету, міжнародна фінансова допомога

-

Підвищення рівня ефективності ведення органічного виробництва в області

17.

 

Розробки та запровадження спеціальних навчальних курсів з питань органічного виробництва

2013-

2015 роки

Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут сільського господарства Полісся НААНУ

Міжнародна грантова допомога

 

 

У межах кошторису

Підвищення професійної підготовки фахівців у сфері органічного виробництва

18.

 

Навчання та консультування аграрних товаровиробників, зокрема фермерів, щодо організації органічного виробництва, правил сертифікації

2013-

2015 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут сільського господарства Полісся НААНУ

Кошти місце-вих бюджетів, обласного бюджету

 

У межах кошторису

Активізація роз-витку органічного виробництва

 

Загальна вартість Програми (тис. грн.)

За джерелами фінансування

По роках

2013

2014

2015

 

 

Обласний бюджет

1500,0

1500,0

2000,0

 

Бюджети районів і міст області*

550,0

600,0

750,0

 

Міжнародна донорська та грантова допомога*

250,0

400,0

500,0

 

Інвестиції вітчизняних та зарубіжних інвесторів*

500,0

2000,0

5000,0

Всього

2800,0

4500,0

8250,0

 

Примітка: *Прогнозовані обсяги коштів 

 

 

Перший заступник

голови ради                                                                                                                                            В.Ю. Арешонков