ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Житомирський національний агроекологічний університет є єдиним аграрним вищим навчальним закладом на території Полісся. З огляду на агроекологічний статус наукова та інноваційна діяльність університету зосереджена на екологічній проблематиці, зокрема питанні розвитку органічного виробництва. У цьому напрямі університетом проведено значну роботу:

1. В структурі університету створено Поліський центр органічного виробництва, метою діяльності якого є стимулювання розвитку органічного виробництва в регіоні та сприяння на цій основі реалізації завдань щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій, відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища, забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією, поліпшення іміджу регіону як виробника високоякісної органічної продукції та забезпечення на цій основі продовольчої безпеки держави.

За підсумками конкурсу «Природне землеробство України – шлях до здоров’я та добробуту нації», який проводився Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна», проект створення Поліського центру органічного виробництва відзначений двома дипломами. Наразі розроблено концепцію трансформації вказаного центру у міждержавний шляхом підписання відповідної угоди з аграрними навчальними закладами та науковими установами, розташованими у Поліській зоні Росії і Білорусії.

2. Міжнародною сертифікаційною компанією Peterson Control Union сертифіковано за стандартами ЄС в сфері органічного виробництва частину дослідного поля університету, що відкриває широкі можливості для адаптації передових світових технологій в даній галузі.

3. На семи факультетах університету введено навчальну дисципліну «Органічне виробництво» та проводиться підготовка навчального посібника з цієї дисципліни.

4. 18-20 квітня 2013 року на базі університету під патронатом Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Органічне виробництво і продовольча безпека». На конференції відбулося ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва в Україні. Учасники конференції ініціювали пропозицію щодо доцільності щорічного проведення на базі Житомирського національного агроекологічного університету конференції з проблематики розвитку органічного виробництва. 

5. За ініціативи та при безпосередній участі університету розроблено проект доповнення до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки, яким у Програму включено окремий розділ «Органічне виробництво» з обсягом фінансування у 2013-2015 рр. на рівні 2 млн.грн. Вказані доповнення прийняті рішенням Житомирської обласної ради 22 листопада 2012 року.

Таким чином, наразі Житомирська область стала першою в Україні, яка на рівні обласної програми підтвердила важливість та необхідність розвитку органічного виробництва. Це дає регіону потенційну унікальну можливість стати лідером розвитку органічного виробництва в Україні.