Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи до програми "ПИТНА ВОДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2012-2020 рр"

№ етапуНазва етапуНазва теми науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботиВиконавці (назва установи)Науковий керівникТермін виконання, рокиОрієнтовний об’єм фінансування, тис. грн.
1 Моніторинг якості поверхневих і підземних вод а) Моніторинг якості грунтових (криничних) вод Житомирський національний агроекологічний університет к.с.г.н., доц. Фещенко В.П 2012-2014 20
б) Моніторинг якості підземних вод Житомирський національний агроекологічний університет д.т.н., проф. Запольський А.К 2012-2015 35
в) Моніторинг нафтового забруднення підземних вод відділ охорони підземних вод Інститут геологічних наук НАНУ д.г/м.н., проф. Огняник М.С. 2012-2015 20
2 Паспортизація водних джерел для питного водопостачання а) Розроблення екологічного поспорта р. Тетерів Житомирський національний агроекологічний університет д.т.н., проф. Запольський А.К. 2012-2013 20
3 Розроблення ефективних методів охорони природних вод а) Розроблення ефективних методів охорони природних вод шляхом інтенсифікації безреагентного біологічного самоочищення Житомирський національний агроекологічний університет д.б.н., проф. Гвоздяк П.І. 2012-2014 60
4 Інвентаризація водозаборів та дослідження їх екологічного стану а) Дослідження екологічного стану водозаборів на міських водопровідних станціях Житомирський національний агроекологічний університет к.с.г.н., доц. Фещенко В.П. 2012-2014 40
5 Удосконалення конструкцій водоприймаючих споруд та пристроїв а) Розроблення конструкцій і рекомендацій з проектування водозабірноочисних споруд з поверхневих водних джерел та нових конструкцій фільтрів забору підземних вод Інститут водних проблем і меліорації НААН д.т.н., проф. Хоружий П.Д. 2012-2013 20
6 Розроблення ефективних технологій виробництва та застосування нових ефективних реагентів для підготовки питної води а) Розроблення технології виробництва та застосування високоефективних високоосновних композитних коагулянтів Житомирський національний агроекологічний університитет, Житомирська водопровідна станція д.т.н., проф. Запольський А.К.  2012-2015 100
б) Розроблення ефективних технологій виробництва та застосування нових ефективних реагентів для підготовки питної води на базі модифікованих алюмосилікатів Інститут загальної та неоганічної хімії НАНУ, Таврійський національний університет (м. Сімферополь), Житомирський національний агроекологічний університет д.х.н. Каздобін К.О 2012-2015 100
в) Розроблення ефективних реагентів для мембранних методів обробки води (антискалантів та миючих реагентів), які дозволяють максимально підвищити продуктивність мембран та строк їхньої експлуатації Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" д.т.н., проф. Астрелін І.М. 2012-2015 117
7 Удосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води а) Удосконалення біологічного методу очищення води на основі біоконвеєра Житомирський національний агроекологічний університет д.б.н., проф. Гвоздяк П.І. 2012-2016 130
б) Удосконалення фізико- хімічного методу очищення води на основі нової фізико- хімічної теорії коагуляційного очищення природних вод Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирська водопровідна станція д.т.н., проф. Запольський А.К.  2012-2016 120
в) Дооправцювання методів формування ультрадисперсних структур гідроксидів-оксидів феруму для видалення миш’яку Міжгалузевий науково- технологічний центр "ДОРОГМЕТ- ТЕХНОЛОГІЯ" д.т.н., проф. Грищенко С.Г. 2012-2014 80
г) Удосконалення методів і засобів фізико-хімічного і біологічного очищення води із застосуванням механоелектрохімічних процесів Інститут загальної та неоганічної хімії НАНУ, Таврійський національний університет (м. Сімферополь), Житомирський національний агроекологічний університет д.х.н. Каздобін К.О. 2012-2016 120
д) Розробка рекомендацій з проектування та експлуатації споруд доочищення біологічно очищених стічних вод Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) д.т.н., проф. Гіроль М.М. 2012-2014 50
є) Удосконалення методів і засобів фізико-хімічного і біологічного очищення промислових стічних вод Національний університет водного господарства та природокористування д.т.н. Саблій Л.А. 2012-2013 40
ж) Удосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення стічної води Національний університет водного господарства та природокористування д.т.н., проф. Гіроль М.М. 2012-2015 90
з) Утилізація технологічних стоків і осадів водопровідних станцій Національний університет водного господарства та природокористування д.т.н., проф. Гіроль М.М. 2012-2015 90
і) Перколяційно-фрактальні кераміки для виготовлення фільтрів очищення води від важких металів (Fe, Mn та ін) Житомирський національний агроекологічний університет д.т.н., проф. Грабар І.Г. 2012-2015 150
8 Дослідження стану скидних споруд для скидання стічних вод а) Дослідження стану скидних споруд для скидання стічних вод на підприємствах Житомирської області Житомирський національний агроекологічний університет, міські очисні станції Житомирської області к.с.г.н., доц. Фещенко В.П. 2012-2016 60
9 Розроблення сучасних технологій очищення і кондиціювання поверхневих і підземних вод з урахуванням нових САНПіНовських вимог до якості води а) Розроблення високоефективної технології та конструкції установки отримання високоякісної питної води з урахуванням САНПіНовського і міського населення Житомирський національний агроекологічний університет, Національний університет "Києво- Могилянська академія"  д.т.н., проф. Бурбан А.Ф 2013-2015 280
б) Розроблення децентралізованих технологій очищення, подачі і розподілу води. Розроблення конструкцій споруд для підготовки технічної води з поверхневих і підземних джерел. Розроблення конструкцій споруд для доочищення технічної води для питних потреб Інститут водних проблем і меліорації НААН д.т.н., проф. Хоружий П.Д. 2013-2015 30
в) Розробка технологій одержання питної води з оптимальним використанням новітніх методів (сорбційних, йонообмінних, баромембранних) високоефективних матеріалів Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" д.т.н., проф. Астрелін І.М. 2012-2015 30
г) Розробка гальванокоагуляційної технології вилучення феруму та інших важких металів з природних вод до рівня САНПіНовських вимог до якості питної води Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка д.т.н. Прокопенко В.А. 2012-2014 160
10 Розроблення ефективних гнучких технологічних схем та локальних установок для підготовки питної води в містах і селах а) Розроблення гнучкої технології підготовки високоякісної питної води та конструкції локальної установки із підземних вод для сільського і міського населення Житомирський національний агроекологічний університет д.т.н., проф. Запольський А.К.  2012-2014 160
б) Розроблення ефективних гнучких технологічних схем та локальних установок для підготовки питної води в містах і селах біофільтруванням із звстосуванням пробіотиків Житомирський національний агроекологічний університет д.б.н., проф. Гвоздяк П.І. 2012-2013 90
в) Розроблення конструкцій комплексного водокористування шляхом інтенсифікації роботи споруд і оптимізації їх сумісної роботи Інститут водних проблем і меліорації НААН д.т.н., проф. Хоружий П.Д 2013 10
г) Розробка сучасної мембранно-сорбційної технології водоочищення та водопідготовки для медичних та дитячих закладів, підриємств громадського харчування, багатоквартирних будинків Національний університет "Києво-Могилянська академія" д.т.н., проф. Бурбан А.Ф. 2013-2016 140
11 Освіта та перепідготовка кадрів для водо підготовка питної води а) Підготовка навчальних програм, методичних матеріалів та посібників для підготовки і перепідготовки технічних та інженерно- технічних кадрів в галузі водопідготовки та очищення стічних вод Житомирський національний агроекологічний університет, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут", Національний університет "Києво- Могилянська академія", Таврійський національний університет (м. Сімферополь), Інститут водних проблем і меліорації НААН д.т.н., проф. Запольський А.К. 2013-2020 140

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку д.е.н., доц. Скидан О. В.
Науковий керівник програми д.т.н., проф. Запольський А.К. Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи до програми "ПИТНА ВОДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2012-2020 рр" (*.pdf)