МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «___» __________ 2012 р. № _____ 

Про реалізацію пріоритетного
науково-інноваційного проекту
«Питна вода Житомирщини»

З метою забезпечення реалізації положень загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, програми «Питна вода Житомирської області» на 2006-2020 роки, вдосконалення регіональної політики щодо формування екологічної безпеки Житомирської області шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів:

1. Створити робочу групу під керівництвом доктора технічних наук, професора Запольського А.К. у складі кандидата сільськогосподарських наук Фещенка В.П. (заступник керівника), аспірантки Шумигай І.В. (секретар), кандидатів сільськогосподарських наук Бордюг Н.С., Климчик О.М., Василюк Т.П., аспірантки Щербатюк А.Ф., здобувачів Будніка І.П., Піціля А.О.

2. Робочій групі забезпечити:

2.1. Державну реєстрацію НДР з проблематики розробки наукових основ та практичних рекомендацій щодо забезпечення регіону питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

2.2. Формування та реалізацію пілотного проекту в одному із населених пунктів Житомирської області з питання забезпечення місцевого населення чистою питною водою.

2.3. Пошук та опрацювання інформації щодо можливих напрямів фінансування аналогічних проектів, в т.ч. за рахунок міжнародних грантових програм.

2.4. Розробку пропозицій щодо удосконалення положень обласної програми «Питна вода Житомирської області» на 2006-2020 роки.

3. Проректору з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з громадськістю Журавльовій Л.П. забезпечити висвітлення діяльності робочої групи у засобах масової інформації.

4. Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку Скидану О.В. організувати роботу загальноуніверситетського семінару «Технологія підготовки питної води».

4.1. Науковим керівником семінару призначити доктора технічних наук, професора Запольського А.К., заступником - кандидата сільськогосподарських наук Фещенка В.П.

4.2. Професору Запольському А.К. підготувати робочу програму семінару на 2012-2013 н.р.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Скидана О.В.

Ректор університету В.М. Микитюк

Про реалізацію пріоритетного науково-інноваційного проекту "Питна вода Житомирщини" (*.pdf)