План роботи семінару

«Технологія підготовки питної води» на 2012-2013 рр.

1. Фізико-хімічна теорія коагуляційного очищення води

Вересень, 2012 р.

Доповідач: д.т.н., проф. Запольський А.К., Житомирський агроекологічний університет України

2. Водні ресурси Житомирської області

Жовтень, 2012 р.

Доповідач: к.с.г.н., доц. Фещенко В.П., Житомирський агроекологічний університет України

3. Мікрорезонансні технології активації води

Листопад, 2012 р.

Доповідач: д.х.н., проф. Грабар І.Г., Житомирський агроекологічний університет України

4. Фізико-хімічні властивості води

Грудень, 2012 р.

Доповідач: д.х.н., Каздобін К.О, Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ

5. Біологічні методи очищення води

Січень, 2013 р.

Доповідач: д.т.н., проф. Гвоздяк П.І., Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ

6. Мембранні методи очищення води

Лютий, 2012 р.

Доповідач: д.т.н.,проф. Бурбан А.Ф., Національний університет «Києво- Могилянська академія»

7. Йонообмінні методи очищення води

Березень, 2013 р.

Доповідач: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Мамченко О.В.

8. Комплексне перероблення мінералізованих вод

Квітень, 2013 р.

Доповідач: д.х.н., проф. Максін В.І., Національний університет біоресурсів і природокористування України

9. Очищення промислових стічних вод

Травень, 2013 р.

Доповідач: д.т.н, проф. Саблій Л.А., Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Науковий керівник семінару д.т.н., проф. Запольський А.К.

План роботи семінару «Технологія підготовки питної води» на 2012-2013 рр.