Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи до загальнообласної програми «Питна вода Житомирської області на 2012- 2020 роки»

Завдяки інтенсивному зростанню чисельності населення спостерігаються катастрофічні темпи виснаження всіх природних ресурсів на планеті Земля, в тому числі й прісної води. Катастрофічними темпами накопичуються відходи виробництва і споживання, що призводить до надзвичайного забруднення природних джерел питної води, як на поверхні, так і під землею. Вода забруднюється нітратами, пестицидами, важкими металами тощо. В результаті глобального потепління в криницях в жаркі місяці (липень-серпень) питна вода зникає повністю.

Отже, спостерігається незадовільний екологічний стан поверхневих та підземних джерел питної води. Виникає загроза ускладнення санітарно- епідемічної ситуації в окремих районах області внаслідок низької якості питної води. Застосування застарілих технологій в системах питного водопостачання та водовідведення, незадовільний технічний стан та зношеність цих систем, висока енергоємність обладнання, обмеженість інвестицій та дефіцит природних ресурсів, необхідних для розвитку і експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення викликають велику тривогу й занепокоєння.

З метою охорони та раціонального використання природних джерел водопостачання й забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання, реформування та розвитку систем водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення надійності та ефективності його функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в області розроблена загальнообласна програма «Питна вода Житомирської області на 2012- 2020 роки» (надалі Програма). 

Для виконання цієї Програми Житомирським національним агроекологічним університетом розроблена програма науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (Додаток 27). Вона включає 11 етапів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, в яких задіяні висококваліфіковані научні кадри Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії наук України, зокрема:

  • Житомирський національний агроекологічний університет;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  • Національний університет водного господарства та природокористування;
  • Інститут геологічних проблем НАНУ;
  • Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ;
  • Інститут біоколоїдної хімії НАНУ;
  • Інститут водних проблем і меліорації НААН;
  • Таврійський національний університет та ін.

Для виконання програми фінансові витрати впродовж 2012-2020 рр складають 2,460 тис. грн. Оскільки в програмі передбачено вирішення проблем водопостачання й водовідведення, які характерні не тільки для Житомирської області, але й для всієї України, то джерелами фінансування мають бути Мінжитлокомунгосп України, місцевий бюджет та кошти інвесторів.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи до загальнообласної програми «Питна вода Житомирської області на 2012- 2020 роки»