Додаток 1
до рішення обласної ради
від 16.08.2012 №628

Доповнення до Плану заходів до Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки

з/п

Напрямок економічної діяльності, назва заходу з енергоефективності Місце впровадження проекту Виконавець та термін виконання Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. Джерела фінансування за напрямками:
1-держбюджет;
2-місцевий бюджет;
3-власні кошти;
4-інвестиції,
5-інші джерела
Розрахунковий економічний ефект від упровадження, тис. грн. Орієнтовний термін окупності, років
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Розробка та упровадження газогенераторного модуля для сумісного виробництва теплової та електричної енергії(ЖНАЕУ) Житомирський національний агроекологічний університет (Старий бульвар, 7, м. Житомир) ЖНАЕУ 2012-2014 600,0 570,0
30,0
державний бюджет
обласний бюджет
300,0 2
25 Вирощування енергетичних рослин Народицький р-н ЖНАЕУ 2012-2014 300,0 300,0 обласний бюджет 50,0 6
26 Упровадження виробництва біопалива(біогаз, біодизель) Народицький р-н ЖНАЕУ 2012-2014 200,0 200,0 обласний бюджет 100,0 2

Перший заступник
голови ради

В.Ю.Арешонков