РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Рада молодих вчених – підрозділ Університету, який функціонує на громадських засадах і координує роботу вчених Університету віком до 35 років. До цієї категорії належать: магістри, аспіранти, старші лаборанти, асистенти, старші викладачі, доценти кафедр, які активно займаються науково дослідною роботою за обраною спеціальністю.

Основні напрями діяльності Ради Молодих Вчених:

  • систематичне інформування молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в Університеті або за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо);
  • поширення інформації про програми науково-дослідних робіт у галузі аграрних наук;
  • організація та проведення щорічних наукових конференцій студентів і молодих вчених Університету;
  • організація зустрічей молодих вчених і студентів з провідними вченими;
  • рекомендація молоді до вступу в аспірантуру;
  • висування кандидатів на здобуття обласних, республіканських іменних премій і грантів;
  • аналіз, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи молодих фахівців;
  • координація роботи з налагодження співпраці зі зарубіжними колегами (поїздки на робочі місця, подання пропозицій для виконання фрагментів наукових досліджень тощо).

Відновлена нещодавно в Університеті Рада молодих вчених дає змогу слідкувати за динамікою зміни складу молодих науковців та спеціалістів, ефективно та швидко поширювати інформацію про симпозіуми, з'їзди, конференції, наукові програми та інші заходи, що проводяться в Університеті та за його межами.

Молоді вчені Університету беруть активну участь у науково дослідній роботі. Сьогодні науковий доробок молодих спеціалістів університету складається з наукових праць, серед яких тези доповідей на конференціях, статті у фахових виданнях, раціоналізаторські пропозиції, патенти на винаходи, навчально-методичні розробки тощо. Окрім науково-дослідної роботи, молоді вчені займаються педагогічною, виховною та громадською діяльністю.


Статут РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (*.pdf)