Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 9 березня 2016 року № 241Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).