Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, як фахове видання з економічних наук в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 13 грудня 2016 року № 1604.