Звіти з наукової та інноваційної діяльності ЖНАЕУ — Житомирський національний агроекологічний університет