доктор сільськогосподарських наук, професор

Бурлака Віктор Анатолійович

«Годівля тварин та технологія кормів»

доктор ветеринарних наук, професор

Калиновський Григорій Миколайович

«Оцінка природної резистентності і відтворювальної здатності великої рогатої худоби та розробка методів їх корекції в умовах тривалого впливу на організм іонізуючого випромінювання»

доктор сільськогосподарських наук, професор

Пелехатий Микола Сергійович

«Створення та поліпшення порід у молочному скотарстві»

доктор ветеринарних наук, професор

Галатюк Олександр Євстафійович

«Заразні хвороби коней та ретровірусні хвороби молодняку великої рогатої худоби»

доктор ветеринарних наук, професор

Горальський Леонід Петрович

«Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології»

доктор ветеринарних наук, професор

Довгій Юрій Юрійович

«Розробка науково обґрунтованої системи діагностики, профілактики та лікування інвазійних хвороб свійських тварин»

доктор сільськогосподарських наук, професор

Смаглій Олександр Феодосійович

«Розробка основ раціональної моделі землекористування для зони Полісся»

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Славов Володимир Петрович

«Моніторинг хімічного складу й поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області»

доктор сільськогосподарських наук, професор

Положенець Віктор Михайлович

«Селекція картоплі на стійкість проти шкідливих організмів і розробка технологій щодо виділення найбільш ефективних стимуляторів росту»

доктор сільськогосподарських наук, професор

Гузій Анатолій Ількович

«Вивчення просторово-типологічної структури та організація населення хребетних тварин, зоокомплексів хребетних закритих і відкритих типів екосистем»

доктор сільськогосподарських наук, професор

Мойсієнко Віра Василівна

«Агроекологічні основи удосконалення  кормовиробництва на Поліссі України»

доктор економічних наук, професор

Зіновчук Наталія Василівна

«Економіка природокористування та органічне сільське господарство»

доктор технічних наук, професор

Лось Леонід Васильович

«Енергозбереження та альтернативна енергетика»

доктор економічних наук, професор

Микитюк Валерій Мар’янович

«Розвиток галузі скотарства в умовах ринкових відносин»

доктор технічних наук, професор

Грабар Іван Григорович

«Моделювання складних стохастичних систем, далеких від рівноваги. Механіка та фізика руйнування. Синергетика, нелінійні явища та сучасні технології»

доктор економічних наук, професор

Зіновчук Віталій Володимирович

«Сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі»

доктор економічних наук, професор

Ходаківський Євгеній Іванович

«Синергетична парадигма економіки»

доктор економічних наук, професор

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович

«Обґрунтування механізмів облікової політики, моніторингу, діагностики і побудови рейтингів щодо діяльності господарюючих систем аграрного сектору економіки»