НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

В університеті функціонує 15 наукових шкіл:

 1. «Відродження радіоактивних територій». Керівник: Романчук Людмила Донатівна – доктор сільськогосподарських наук, професор.
 2. «Годівля тварин та технологія кормів». Керівник: Басаргін Віктор Анатолійовичдоктор сільськогосподарських наук, професор.
 3. «Створення та поліпшення порід у молочному скотарстві». Керівник: Пелехатий Микола Сергійович – доктор сільськогосподарських наук, професор.
 4. «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології». Керівник: Горальський Леонід Петровичдоктор ветеринарних наук, професор.
 5. «Агроекологічні основи удосконалення  кормовиробництва на Поліссі України». Керівник: Мойсієнко Віра Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор.
 6. « «Моделювання складних стохастичних систем, далеких від рівноваги. Механіка та фізика руйнування. Синергетика, нелінійні явища та сучасні технології». Керівник: Грабар Іван Григорович - доктор технічних наук, професор.
 7. «Синергетична парадигма економіки». Керівник: Ходаківський Євгеній Іванович - доктор економічних наук, професор.
 8. «Оцінка природної резистентності і відтворювальної здатності великої рогатої худоби та розробка методів їх корекції в умовах тривалого впливу на організм іонізуючого випромінювання». Керівник: Калиновський Григорій Миколайовичдоктор ветеринарних наук, професор.
 9. «Заразні хвороби коней та ретровірусні хвороби молодняку великої рогатої худоби». Керівник: Галатюк Олександр Євстафійович – доктор ветеринарних наук, професор.
 10. «Розробка науково обґрунтованої системи діагностики, профілактики та лікування інвазійних хвороб свійських тварин». Керівник: Довгій Юрій Юрійович – доктор ветеринарних наук, професор.
 11. «Моніторинг хімічного складу й поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області». Керівник: Славов Володимир Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН.
 12. «Вивчення просторово-типологічної структури та організація населення хребетних тварин, зоокомплексів хребетних закритих і відкритих типів екосистем». Керівник: Гузій Анатолій Ількович - доктор сільськогосподарських наук, професор.
 13. «Розвиток галузі скотарства в умовах ринкових відносин». Керівник: Микитюк Валерій Мар’янович – доктор економічних наук, професор.
 14. «Сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі». Керівник: Зіновчук Віталій Володимирович – доктор економічних наук, професор.
 15. «Обґрунтування механізмів облікової політики, моніторингу, діагностики і побудови рейтингів щодо діяльності господарюючих систем аграрного сектору економіки». Керівник: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович – доктор економічних наук, професор.