Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 19 червня 2018 року - посилання