ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

19 червня 2018 року

проводить

Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю

 

«ІНСТРУМЕНТИ І ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

присвячену 100-річчю державної служби в Україні

 

Місце проведення: м. Житомир, Старий Бульвар 7, ЖНАЕУ, ауд.55.

Мета Конференції: обговорення актуальних питань публічного управління в контексті децентралізації.

Цільова аудиторія конференції: науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, представники територіальних громад, докторанти, аспіранти, магістранти, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи.

Робочі мови Конференції: українська, англійська.

Регламент проведення заходу: 9.00 – 17.00

9.00 – 9.30 – реєстрація учасників

10.00 – 13.00 –пленарне засідання

13.00 – 14.00 – перерва

14.00 – 16.00 – робота секцій; засідання круглого столу

16.00-16.30 – підведення підсумків

СЕКЦІЇ

 

  1. Публічне управління в сфері національної безпеки України

Модератор:

О. Скидан, д.е.н., проф., ректор ЖНАЕУ

  1. Складові сталого розвитку в системі адміністративного управління: європейський досвід

Модератор:

Т. Зінчук, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції ЖНАЕУ

 

  1. Інституціональне забезпечення публічного управління економічними процесами

Модератор:

В. Якобчук, к.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ

  1. Проблеми реформування системи органів виконавчої влади в сфері інтелектуальної власності

Модератор:

І. Литвинчук к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ

 

  1. Процеси децентралізації та реформування місцевого самоврядування

Модератор:

Н. Дацій, д.держ.упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ

  1. Інструменти та практики управління інтегрованим розвитком громад

Модератор:

М. Плотнікова, докторант, к.е.н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності ЖНАЕУ

  1. Проблеми лідерства та професіоналізму в публічній службі

Модератор:

І. Мельничук, д.іст.н, доцент., завідувач кафедри суспільних наук ЖНАЕУ

  1. Публічні комунікації та психологія управління

Модератор:

Є. Ходаківський, д.е.н., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління ЖНАЕУ

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

 

Антикорупційна політика в сфері публічного адміністрування

Модератор:

В. Бражевський, заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби

 

Для участі у Конференції необхідно до 14 червня 2018 року подати до оргкомітету:

  • заявку
  • електронну версію тез доповідей.

Участь та публікація тез доповідей учасників конференції БЕЗКОШТОВНА.

 

Координати оргкомітету: 10008, м. Житомир, Старий Бульвар, 7, ЖНАЕУ, ауд. 313, 314, 317 (3-й поверх), тел. (098-87-055-84; 097-11-972-18).

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези обсягом до 3-х сторінок повинні бути надруковані українською або англійською мовами у текстовому редакторі MS Word 11.0–14.0. Шрифт «Times New Roman» розміром «12 pt».

Параметри сторінки: формат аркуша – А5 (148х210 мм), поля — з усіх боків 2 см. Міжрядковий інтервал 1,0. Величина абзацного відступу 1 см.

Назва доповіді друкується прописними напівжирними літерами (шрифт розміром «12 pt»), вирівнювання по центру. З правої сторони, під назвою доповіді – ініціали і прізвище автора (наукового керівника за наявності); науковий ступінь; місце роботи; e-mail.

Матеріали не підлягають додатковому редагуванню.

За плагіат несуть відповідальність автори.

Обов’язковими елементами доповіді є анотація (2-3 речення) та ключові слова (3-5).

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________

Місце роботи, посада _______________________________________________________

Для аспірантів, магістрантів інформація про наукового керівника __________________

__________________________________________________________________________

Тел. ______________________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________________

Секція ____________________________________________________________________

Тема доповіді ______________________________________________________________

Корисні посилання