ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Скидан Олег – д.е.н., професор, ректор Поліського національного університету (Україна).

Кшиштоф Гаврецький – доктор наук, ректор Гнезнінської вищої школи «Міленіум» (Польща).

Пітер Одракієвіч – д.е.н., директор Інституту управління глобальним партнерством (Польща- США) 

Томаш Альбинський – д.ф.н., декан факультету суспільних наук Гнезнінської Вищої школи «Міленіум» (Польща).

Кравчук Ірина – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука Поліського національного університету (Україна).

Присяжнюк Оксана – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука Поліського національного університету (Україна).

Місевич Микола – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука Поліського національного університету (Україна).

Лавриненко Світлана – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука Поліського національного університету (Україна).

 

Регламент роботи конференції:

Доповіді – до 10 хвилин. 

Повідомлення – до 7 хвилин. 

Виступи в обговоренні – до 5 хвилин. 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

07 грудня 2021 р. 

Телефони для довідок:

(097) 288-78-30-Кравчук Ірина Ігорівна 

(067) 997-04-51-Присяжнюк Оксана Федорівна

(067) 780- 95-79-Місевич Микола Анатолійович

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУУЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку»

Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По-батькові___________________________ 

Місце навчання (група)_________________ 

Тема доповіді__________________________

Напрям дискусії________________________

Науковий керівник (П.І.Б.) ______________

Науковий ступінь______________________ 

Вчене звання__________________________ 

Посада_______________________________ 

Тел.__________________________________ 

E-mail________________________________ 

 

Всі пункти заявки обов’язкові 

для заповнення

 

УВАГА!

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання підтвердження від оргкомітету конференції на Ваш e-mail

Поліський національний університет (Україна)

Гнезнінська вища школа

 «Міленіум» (Польща)

Інститут управління глобальним партнерством (Польща-США)


C:\Users\Я\Desktop\Полiс_кий_нац_унiвер_2020-22.pngОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: NOWE logo przezroczyste GSW Milenium


Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: GPMJ&I

VI1 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Картинки по запросу студенческая конференция картинки

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

 

07 грудня 2021 року

м. Житомир

 

Шановні колеги!

Запрошуємо науковців, практиків-менеджерів, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів, “Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку” яка відбудеться 07 грудня 2021 року в Поліському національному університеті. 

Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з проблем управління розвитком аграрного сектору України та глобальних агропродовольчих мереж.

Напрями дискусії

1) Актуальні тренди розвитку адаптивних систем менеджменту в умовах глобальних викликів.

2) Інноваційні механізми управління змінами; практики інтеграційного, проєктного, антикризового менеджменту.

3) Діджитал-технології у розвитку менеджменту агробізнесу, регіонального й галузевого менеджменту.

4) Інтелектуалізація менеджменту та формування ефективних бізнес-комунікацій в управлінні розвитком соціо-економіко-еколого-територіальних систем.

5) Роль менеджменту організацій у розвитку економіки знань.

 

Програма конференції формується на основі заявлених доповідей.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези обсягом до 3-х сторінок повинні бути надруковані у текстовому редакторі MS Word. Шрифт «Times New Roman», розміром «11 pt». Параметри сторінки – А5 (148х2010 мм), поля з усіх сторін– 20 мм. Міжрядковий інтервал 1,0. Величина абзацного відступу 1,0 см. 

Назва доповіді друкується прописними літерами (шрифт 12), вирівнювання по центру. З правої сторони, під назвою доповіді, через один рядок – ініціали і прізвище автора (авторів), наукового керівника (за наявності), назва організації, де працює (навчається) автор.

За плагіат несуть відповідальність автори.

Обов’язкові розділи доповіді (необхідно виділити напівжирним шрифтом): 1) постановка  проблеми та аналіз останніх досліджень; 2) основний матеріал; 3) висновки та пропозиції; 4) список використаної літератури (відповідно до нових бібліографічних вимог). Посилання на літературу наводяться в тексті у квадратних дужках [1, с. 67]. 

Вимоги до таблиць: шрифт «Times New Roman», розмір «10 pt». Таблиці не повинні виходити за межі тексту. 

Вимоги до рисунків: шрифт «Times New Roman», розмір «10 pt» без використання жирного шрифту та курсиву. При умові використання MS Excel для побудови графіків обов’язково додатково надавати файл зі створеним рисунком (рисунками).

Вимоги до схем: шрифт «Times New Roman», розмір «10 pt». При впровадженні елементів автофігур використовувати полотно. 

Вимоги до формул: в MS Word 2007 (2010) при впровадженні формул використовувати Microsoft Equation 3.0. 

Прізвища та ініціали, які наводяться в тексті доповіді та в списку літератури, необхідно відділяти нерозривним пробілом (Ctrl + Shift + клавіша пробіл. Наприклад, І. В. Іванов). 

Текст має бути відредагований науково, стилістично та технічно, за що несуть відповідальність автори та наукові керівники. Тези мають відповідати тематичному спрямуванню конференції.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для заявки – «Заявка_Іванов», для тез – «Тези_Іванов». 

Редакційна колегія не редагує надіслані матеріали, але залишає за собою право їх скорочувати, а також відхиляти у разі недотримання вищевказаних умов. 

Тези будуть опубліковані у збірнику наукових праць за матеріалами конференції. Електронний примірник збірника матеріалів конференції буде розміщено в електронній бібліотеці Поліського національного університету та розісланий авторам після її проведення.

Мова конференції: українська, польська, англійська.

Для участі у конференції Вам необхідно до 27  листопада 2021 року надіслати електронну версію тез доповідей та заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Участь в конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.

З питань отримання сертифікатів участі –зв'язуватись з оргкомітетом: 

(067) 997-04-51, Оксана Федорівна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Корисні посилання