МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І ПРАВА

Кафедра правознавства

 

VІ Міжнародна науково-практична конференція

 

«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»

м. Житомир, 19 квітня 2018  року

(за результатами конференції планується видання збірника матеріалів конференції)

 

Шановні колеги!

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», яка відбудеться 19 квітня 2018  року на базі кафедри правознавства факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету в м. Житомирі.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.

Наукова діяльність є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри правознавства ЖНАЕУ, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.

До участі у конференції запрошуються: студенти, магістранти, аспіранти, здобувачі, викладачі права та інші правники не лише з Україні, а й зарубіжжя, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми розбудови правової держави в Україні та світі. 

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

 1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
 2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.
 3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право.
 4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
 5. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
 6. Кримінальний процес та криміналістика.
 7. Трудове право та право соціального забезпечення.
 8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Для участі у конференції необхідно до 30 березня 2018 року (включно) надіслати до оргкомітету:

 1. Тези доповіді.
 2. Авторську довідку (прізвище, ім’я, по батькові, назва напрямку, місце навчання/роботи, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, е-mail).
 3. Копію документу про сплату внеску за збірник (звільняються від сплати внеску доктори юридичних наук та учасники з іноземних держав).

Електронна адреса оргкомітету:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назви файлів мають відповідати прізвищу та ініціалам учасника конференції.

Наприклад: Дмитренко Н.В._Тези

                   Дмитренко Н.В._Квитанція

Примітка:

 1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.
 2. 2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету (телефон: 097-453-27-10 – Василенко Леся Павлівна).

Вартість збірника становить 80 грн.(без урахування плати за послуги банку). Звільняються від сплати внеску доктори юридичних наук та учасники з зарубіжних держав.

Платіжні реквізити:

У будь-якому відділенні або терміналі Приватбанку на карту Приватбанку 5168742019211741. Одержувач – Ляшенко Р.Д. Призначення платежу – оплата збірника.

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна, заочна.

Вимоги до тез доповіді:

 • Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині;
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);
 • Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

 

 

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: 6. Кримінальний процес та криміналістика.

Шевчук Д.М.

студент 3-го курсу екологічного факультету

ЖНАЕУ, кафедра правознавства,

м. Житомир, Україна

 

«Використання криміналістичних та спеціальних знань у процесі розкриття та розслідування злочинів»

 

Текст текст текст…[2, с. 23-25]

Список використаних джерел:

 1. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій : [монографія] / Коваленко В. В. ; МВС України. Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. — 247 с.

Контакти організаційного комітету:

Кафедра правознавства факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету. Адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 7, 10008. Телефон:097-453-27-10 – Василенко Леся Павлівна, E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додатки:

Буклет до конференції - посилання

Запрошення на російській мові: - посилання

Корисні посилання