Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві
яка відбудеться 15–16 листопада 2018 року на базі Науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності Житомирського національного агроекологічного університету

 

Тематичні напрями роботи конференції

 • Технічні біоенергетичні системи та відновлювана енергетика;
 • Сучасні проблеми інженерії;
 • Техніка та технології виробництва й переробки аграрної продукції;
 • Прикладна математика;
 • Надійність і технічний сервіс техніки;
 • Енергетика та автоматизація виробництва, електротехнології;
 • Охорона праці;
 • Інженерна педагогіка;
 • Інноваційний розвиток техніки та технологій.

Умови участі у конференції:

Щоб взяти участь у науково-практичній конференції та опублікувати тези у збірнику необхідно:

 1. Оформити тези відповідно до вимог;
 2. Матеріали надіслати до 10.11.2018 р. в електронному вигляді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Учасники конференції можуть опублікувати статтю у науковому фаховому виданні «Наукові горизонти» (вимоги додаються, за довідками звертатись до Кухарця Савелія, тел. 067 665 35 48, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Організаційний комітет

Скидан О. В. – ректор університету, д.е.н., професор; голова;

Романчук Л. Д. проректор із наукової роботи та інноваційного розвитку, д.с.-г.н., професор; співголова;

Голуб Г. А. – зав. кафедри тракторів, авто­мобілів та біоенергосистем НУБіП, д.т.н., професор; співголова;

Кухарець С. М. – директор НІІ інженерії агропромислового виробництва та енерго­ефективності ЖНАЕУ, д.т.н., доцент; співголова;

Jonas Čėsna – assoc. prof. dr. ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY;

Szalay Kornél – dr. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ;

Грабар І. Г. – зав. кафедри процесів, машин та обладнання в агроінженерії, д.т.н., професор; заступник голови;

Журавльов В. П. – зав. кафедри вищої та прикладної математики, д.ф.-м.н., доцент;

Шелудченко Б. А. – професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем;

Ярош Я. Д. декан факультету інженерії та енергетики, к.т.н, доцент;

Цивенкова Н. М. – заступник декана з наукової роботи, к.т.н., доцент;

Нездвецька І. В. – заступник декана з навчальної роботи, к.т.н., доцент;

Савченко В. М. – зав. кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем, к.т.н., доцент;

Гончаренко Ю. П. – зав. кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології, к.т.н., доцент;

Плужніков О. Б. – інженер кафедри механіки та інженерії агроекосистем, секретар;

Тимків В. В. заступник декана з виховної роботи, асистент кафедри процесів, машин та обладнання в агроінженерії;

Медведский О. В. – секретар НІІ інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності ЖНАЕУ, к.т.н., ст. викл.;

Білецький В. Р. – доцент кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем, к.т.н., доцент.

 

Вимоги до оформлення тез:

 

Обсяг: 2–5 повні сторінки.

Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє 20 мм, нижнє 20 мм, ліве 18 мм, праве 20 мм.

Шрифт: Times New Roman Cyr 14.

Інтервал: 1,5. Абзац: 1,25 см.

Розміщення тексту: На початку наукової праці зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt).

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt).

Далі зазначають відомості про автора та наукового керівника, а саме: прізвище, ініціали, науковий ступінь.

Текст наукової праці слід набирати в текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 см.

На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік потрібно робити посилання в тексті. Формули набираються за допомогою вбудова­ного редактора формул Microsoft Equation, або інтегрованого в Microsoft Office MathType Equation.

Матеріали та заявку надсилати в електронному вигляді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Організаційний внесок складає 100 грн., який забезпечує друк збірника, програми конференції та сертифіката учасника.

Контактна інформація:

Житомирський національний агроекологічний університет, лабораторний корпус факультету інженерії та енергетики

10008, Україна, м. Житомир, бульвар Старий, 7

Кухарець Савелій Миколайович

Директор НІІ інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності

моб. 067-66-53-548

Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Цивенкова Наталія Михайлівна

заступник декана факультету інженерії та енергетики по науковій роботі,

моб. 063-13-48-980, 050-31-38-903

Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Плужніков Олег Борисович

моб. 097-37-65-414

Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Корисні посилання