Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Біоенергетичні системи”,

що відбудеться 3–5червня 2019 року

в Житомирському національному агроекологічному університеті

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Технічні біоенергетичні системи та відновлювана енергетика;
  • Техніка та технології виробництва й переробки аграрної продукції;
  • Прикладна математика;
  • Надійність і технічний сервіс техніки;
  • Енергетика та автоматизація виробництва, електротехнології;
  • Охорона праці;
  • Інженерна педагогіка;
  • Інноваційний розвиток техніки та технологій.

 

Умови участі у конференції

Щоб взяти участь у науково-практичній конференції та опублікувати тези у збірнику необхідно:

  1. Оформити тези відповідно до вимог.
  2. Матеріали надіслати до 25.05.2019 р. в електронному вигляді на електронну адресу: kikharets@gmail.com, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Учасники конференції можуть безкоштовно опублікувати статтю у науковому фаховому виданні «Наукові горизонти (Scientific horizons)» (за довідками звертатися до Кухарця Савелія, тел. 3 8 067 665 35 48, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

 

Науковий комітет:

 

Скидан Олег – ректор університету, д.е.н., професор; голова;

Романчук Людмила проректор із наукової роботи та інноваційного розвитку, д.с.-г.н., професор; співголова;

Голуб Геннадій – зав. кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем НУБіП, д.т.н., професор; співголова;

Algirdas Jasinskas – Chief Researcher Prof. Dr. Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Institute of Agricultural Engineering and Safety, Lithuania, співголова;

Jonas Čėsna – assoc. prof. dr., faculty of Agricultural Engineering, Agriculture Academy of Vytautas Magnus University, Lithuania;

Szalay Kornél – dr. National Agricultural Research and Innovation Center Institute of Agricultural Engineering, Hungary;

Грабар Іван – зав. кафедри процесів, машин та обладнання в агроінженерії, д.т.н., професор; заступник голови;

Журавльов Валерій – зав. кафедри вищої та прикладної математики, д.ф.-м.н., доцент;

Кухарець Савелій – директор НІІ інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності ЖНАЕУ, д.т.н., доцент;

Шелудченко Богдан – професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем, к.т.н., професор.

 

Організаційний комітет:

 

Ярош Ярослав декан факультету інженерії та енергетики, к.т.н, доцент;

Цивенкова Наталія – заступник декана з наукової роботи, к.т.н., доцент;

Плужніков Олег – інженер кафедри механіки та інженерії агроекосистем, секретар;

Медведский Олександр – секретар НІІ інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності ЖНАЕУ, к.т.н., ст. викл.;

Білецький Віктор – доцент кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем, к.т.н., доцент.

 

Вимоги до оформлення тез

Обсяг: 2–5 повні сторінки.

Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє 20 мм, нижнє 20 мм, ліве 18 мм, праве 20 мм.

Шрифт: Arial Cyr 14.

Інтервал: 1,5. Абзац: 1,25 см.

Розміщення тексту: на початку наукової праці зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт Arial, 12 pt).

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими літерами (вирівнювання по центру, шрифт Arial, 14 pt).

Далі зазначають відомості про автора та наукового керівника, а саме: прізвище, ініціали, науковий ступінь, посада, місце роботи.

Текст наукової праці слід набирати в текстовому редакторі MS Word, шрифт Arial, 14 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 см.

На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік потрібно робити посилання в тексті. Формули набираються за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation, або інтегрованого в Microsoft Office MathType Equation.

Матеріали та заявку надсилати в електронному вигляді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Організаційний внесок складає 150 грн (Україна), 10 Євро (інші країни)., який забезпечує друк збірника, програми конференції та сертифіката учасника.

Запрошення:

Російською

Англійською

Контактна інформація:

 

Кухарець Савелій Миколайович

Житомирський національний агроекологічний університет

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна

Kukharets Savelii

Zhytomyr National Agroecological University

Staryi Blvd 7, Zhytomyr, 10008, Ukraine

 

моб. +3 8 067-66-53-548

Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Корисні посилання