Запрошуємо студентів, аспірантів та  молодих  вчених  взяти участь у роботі ХІІI Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції „Наука. Молодь. Екологія – 2017”, яка відбудеться 25 травня 2017 року на базі факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету.

Мета конференції: обмін науково-практичною інформацією, узагальнення результатів наукових досліджень та практичної діяльності з проблем екології, охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

ЗАЯВКА

Напрямки роботи конференції

  • екологічна ситуація в регіонах України та шляхи її поліпшення;
  • оцінка антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище;
  • вплив навколишнього середовища на здоров'я людини;
  • проблеми збереження біологічного і ландшафтного біорізноманіття;
  • правові, соціально-економічні та управлінські аспекти реалізації екологічної політики;
  • екологічний моніторинг, інформаційні технології;
  • екологічний туризм та краєзнавство.

Порядок роботи  конференції

Прийом заяв та текстів доповідей – до 21 квітня 2017 року.

Прибуття в Житомир – 25 травня 2017 року.

Робота конференції: 25 травня 2017року.

Початок роботи – о 1000 25.05.2017 р.