ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КЛАЙПЕДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛИТВА

ІНСТИТУТ ЯНА-УРБАНА САНДАЛА, НОРВЕГІЯ

ЗАПРОШЕННЯ

на ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

«СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

28–29 листопада 2019 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації», яка відбудеться 28–29 листопада 2019 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету. Науково-практична конференція присвячена обговоренню теоретичних та практичних питань регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості до зовнішніх чинників.

Напрями конференції:

  • проблеми розвитку сільських територій в умовах децентралізації управління;
  • інноваційно-інвестиційні засади розвитку агробізнесу на сільських територіях;
  • моделі розвитку сільських територій: зарубіжний досвід та вітчизняна практика;
  • Родові та екологічні поселення – напрям планомірного розвитку сільських територій;
  • інституціоналізація та перспективні моделі управління сільським розвитком.

Для участі в роботі конференції запрошуються керівники і провідні спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних закладів, відомі вітчизняні і закордонні учені, представники державних і недержавних об’єднань, громадських організацій, екологічних та родових поселень. Найкращі статті будуть опубліковані в науковому фаховому виданні «Наукові горизонти», а тези доповідей в Матеріалах науково-практичної конференції.


Науковий комітет конференції:

 

СКИДАН
ОЛЕГ

Ректор Житомирського національного агроекологічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комітету конференції (Україна)

РОМАНЧУК ЛЮДМИЛА

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор (Україна)

САБЛУК
ПЕТРО

Академік-секретар Національної академії аграрних наук, доктор економічних наук, професор (Україна)

КРОПИВКО МИХАЙЛО

Завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук (Україна)

ЖУДРО МИХАЙЛО

Професор кафедри економіки та управління підприємствами АПК Білоруського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор (Білорусь)

РАМАНАУСКАС ЮЛЮС

Професор Клайпедського університету, доктор наук хабілітований, професор (Литва)

САНДАЛ
ЯН-УРБАН

Доктор наук, професор, ректор Інституту Яна-Урбана Сандала (Норвегія)

ГРАБАР ІВАН

Завідувач кафедри процесів, машин, обладнання Житомирського національного агроекологічного університету, доктор технічних наук, професор (Україна)

ХОДАКІВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ

Професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки  України, академік АЕНУ (Україна)

ЯКОБЧУК ВАЛЕНТИНА

Завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат економічних наук, професор (Україна)

КРОПИВКО МАКСИМ

Член апарату Національної аграрної академії наук, доктор економічних наук, ст. науковий співробітник (Україна)

ПЛОТНІКОВА МАРІЯ

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат економічних наук, доцент, секретар конференції (Україна)

Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 1 листопада 2019 року надіслати заявку та анотацію тез доповідей конференції на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Програма конференції формується із заявлених доповідей. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Вимоги до матеріалів:

Приймаються матеріали, які не були раніше опубліковані та відповідають тематиці конференції, містять нові теоретичні та практичні результати. Тексти тез подаються в електронній формі на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. у редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman, розміром 11, на аркуші А5, через 1,0 інтервал з полями: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 20 мм. Обсяг матеріалів до 5 сторінок, включаючи резюме, таблиці, рисунки, бібліографічний список.

Мова конференції: українська, російська, білоруська, англійська.

Електронний примірник збірника матеріалів конференції буде розміщено в електронній бібліотеці ЖНАЕУ та розісланий авторам після її проведення. Участь в роботі конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.

З А Я В К А

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій
як пріоритет державної політики децентралізації»

28–29 листопада 2019 року

Прізвище ______________________________________________________________

Ім’я___________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________

______________________________________________________________________

Місце роботи, посада____________________________________________________

______________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс _________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Тема виступу___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Напрям конференції _____________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Адреса оргкомітету конференції:

Житомирський національний агроекологічний університет:

Адреса: 10008, м Житомир, бул. Старий, 7

тел. (+38 067) 44-00-349

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корисні посилання