Повідомляємо Вас, що 25–26 травня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті відбудеться

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії»

ЗАПРОШЕННЯ

Тематичні напрями роботи конференції

  • Стан, перспективи та інновації застосування технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на відновлюваних джерелах енергії;
  • Конструювання машин та обладнання;
  • Технологія машинобудування та матеріало­знавство;
  • Технічне обслуговування, ремонт і надійність обладнання;
  • Інженерія біоенергетичних технічних систем та управління проектами;
  • Охорона праці та інженерія в енергетиці;
  • Енергетика та автоматизація виробниц­тва, електротехнології;
  • Інноваційний розвиток та економічна оцінка енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії;
  • Математичне моделювання техніко-технологічнихпроцесів.