Запрошуємо науковців, практиків-менеджерів, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі

    II науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених, аспірантів студентів, ― Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку ― яка відбудеться 29 листопада 2017 року в Житомирському національному агроеколо-гічному університеті.

    Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з проблем управління розвитком аграрного сектору України.

Інформаційне повідомлення