Повідомляємо Вас, що 25–26 травня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті відбудеться

Запрошуємо науковців, бізнес-практиків, представників органів державної і місцевої влади, членів громадських організацій та інших зацікавлених осіб взяти участь у панельних дискусіях щодо механізмів та практик публічно-приватної взаємодії у сфері вирішення проблем інтелектуалізації економіки за наступними напрямами:

Запрошуємо викладачів, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі II науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених – “Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку” – яка відбудеться 11 травня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з проблем управління розвитком аграрного сектора України.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування та розвиток cучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях», яка відбудеться 18 травня 2017 року в місті Житомир на базі Житомирського національного агроекологічного університету. До участі запрошуються науковці, викладачі, практики, аспіранти та студенти.

Запрошуємо науковців, що досліджують регіональні проблеми аграрного сфери економіки, а також викладачів, докторантів, аспірантів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів», яка відбудеться 16 травня 2017 року у Житомирському національному агроекологічному університеті. Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем регіонального розвитку аграрної сфери економіки. Результати досліджень будуть опубліковані у інтернет-збірнику матеріалів конференції.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
І Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТУРИЗМ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ»,

яка відбудеться на базі Житомирського національного агроекологічного університету (Ботанічний сад ЖНАЕУ).

м. Житомир 26 травня 2017 р

ЗАЯВКА

Запрошуємо студентів, аспірантів та  молодих  вчених  взяти участь у роботі ХІІI Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції „Наука. Молодь. Екологія – 2017”, яка відбудеться 25 травня 2017 року на базі факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету.

До збірника ввійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації», присвя-чених розв’язанню актуальних проблем регіонального розвитку та формуванню про-позицій щодо самозабезпеченості, підвищення стійкості місцевих громад до зовніш-ніх чинників.
Для науковців, керівників та спеціалістів аграрного сектора, працівників держав-ного управління, освіти та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблема-ми розвитку сільських територій, особистості, суспільства та екологічного господа-рювання.

Збірник матеріалів

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції», присвячені розв’язанню актуальних проблем розвитку сільських територій та формуванню пропозицій щодо регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників.
Для науковців, керівників та спеціалістів аграрного сектора, працівників державного управління, освіти та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сільських територій, особистості, суспільства та екологічного господарювання.

Збірник матеріалів

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва

Дана публікація розроблена в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012–2016), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

Збірник доповідей «Органічне виробництво і продовольча безпека» - 2016 (http://organic.znau.edu.ua)