ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ,  ФАКУЛЬТЕТ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ,  УНІВЕРСИТЕТ ВІТАУТАСА МАГНУСА, ЛИТВА  

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА 

ЗАПРОШЕННЯ 

на Міжнародну науково-практичну конференцію 

«МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ» 27–29 жовтня 2021 р. 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми управління розвитком територій», яка відбудеться  27–29 жовтня 2021 року на базі Поліського національного університету.  Науково-практична конференція присвячена обговоренню теоретичних та  практичних питань регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості,  підвищення стійкості до зовнішніх чинників. 

Напрями конференції: 

управління реалізацією стратегій місцевого розвитку; 

публічне управління розвитком територіальних громад; 

збалансований регіональний розвиток в умовах глобалізації; моделі розвитку територій: зарубіжний досвід та вітчизняна практика; інноваційно-інвестиційні засади розвитку агробізнесу на сільських  територіях; 

Родові та екологічні поселення – напрям планомірного розвитку сільських  територій; 

інституціоналізація та перспективні моделі управління сільським  розвитком. 

Для участі в роботі конференції запрошуються керівники і провідні  спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних  закладів, відомі вітчизняні і закордонні учені, представники державних і  недержавних об’єднань, громадських організацій, екологічних та родових  поселень. Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах науково практичної конференції.

Міжнародна науково-практична конференція «МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ»

 

Корисні посилання