Запрошуємо науковців, практиків-менеджерів, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі

    II науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених, аспірантів студентів, ― Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку ― яка відбудеться 29 листопада 2017 року в Житомирському національному агроеколо-гічному університеті.

    Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з проблем управління розвитком аграрного сектору України.

Інформаційне повідомлення

 Запрошуємо викладачів, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі студентської наукової конференції “Геоекономічні сценарії розвитку країн світу у XXI-у столітті“ яка відбудеться 28 листопада 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Інформаційне повідомлення 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації», яка відбудеться 28 листопада 2017 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету.

До збірника ввійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації», присвя-чених розв’язанню актуальних проблем регіонального розвитку та формуванню про-позицій щодо самозабезпеченості, підвищення стійкості місцевих громад до зовніш-ніх чинників.
Для науковців, керівників та спеціалістів аграрного сектора, працівників держав-ного управління, освіти та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблема-ми розвитку сільських територій, особистості, суспільства та екологічного господа-рювання.

Збірник матеріалів

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції», присвячені розв’язанню актуальних проблем розвитку сільських територій та формуванню пропозицій щодо регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників.
Для науковців, керівників та спеціалістів аграрного сектора, працівників державного управління, освіти та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сільських територій, особистості, суспільства та екологічного господарювання.

Збірник матеріалів

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва

Дана публікація розроблена в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012–2016), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

Збірник доповідей «Органічне виробництво і продовольча безпека» - 2016 (http://organic.znau.edu.ua)