Запрошуємо науковців, які досліджують проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, а також викладачів курсу «Сільськогосподарська кооперація» та інших прихильників кооперативної ідеї взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кооперативні читання: 2017 рік». що відбудеться 2 вересня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті. Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Результати досліджень учасників конференції будуть опубліковані, а також їм буде надано можливість особисто виступити перед колегами та взяти участь у науковій дискусії. Планується обговорити та ухвалити резолюцію конференції, з якою звернутися до відповідних органів державної влади, наукової громадськості та сільських кооператорів.

Житомирський національний агроекологічний університет проводить 5–6 вересня 2017 року V Міжнародну науково-практичну конференцію «Органічне виробництво і продовольча безпека».

Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва.

Заявка учасника

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», яка відбудеться 30 листопада 2016 р.