Кухарець Савелій Миколайович
директор НІІ, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем.

 

Народився у 1976 р. в м. Дубровиця Рівненської області. Закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) у 1998 році за спеціальністю механізація сільськогосподарського виробництва.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування процесу роботи та параметрів ротаційно-лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя». В 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Механіко-технологічне обґрунтування параметрів обладнання для підвищення енергетичної автономності агроекосистем» за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Є одним із співзасновників наукової групи «Біоенергетичні системи» (https://www.facebook.com/groups/besinags/).

Сфера наукових інтересів

Технічна біоенергетика, технічне забезпечення агроекосистем.

Загальна кількість публікацій

На грудень 2016 року має 143 публікації, з них 115 наукових (у тому числі 54 наукові  праці, опубліковані у вітчизняних і 20 у міжнародних рецензованих фахових виданнях) та 27 навчально-методичного характеру (з них 1 підручник, 2 навчальних посібники у співавторстві/одноосібно ).

Контактна інформація

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: http://besinags.webnode.com.ua/

 http://orcid.org/0000-0002-5129-8746

 

Діяльність інституту

Основні напрямки наукових досліджень науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності:

  • формування наукових основ переходу від інтенсивного землеробства заснованого на використанні пестицидів до органічного виробництва екологічно безпечної продукції на основі використання точних машин;
  • розробка методів збереження родючості ґрунтів та технічне забезпечення виробництва і внесення органічних добрив;
  • дослідження агрофізичних та мікробіологічних властивостей ґрунтів як наукової основи для формування впливу робочих органів на ґрунт;
  • зменшення негативного впливу польових машин на родючий шар ґрунту;
  • оснащення аграрного виробництва сучасними біогазовими установками та майданчиками для механізованого компостування гною та посліду, очистка стічних вод переробних підприємств за допомогою біогазових установок;
  • розвиток переробної галузі в умовах сільськогосподарського виробництва із додержання стандартів якості продукції;
  • підвищення рівня енергетичної автономності агроекосистем.

Основні завдання в галузі технічного забезпечення аграрного виробництва та природоохоронної сфери полягають у тому, щоб в наукових розробках забезпечити створення нових, модернізацію та вдосконалення існуючих технічних засобів і технологічних процесів, які забезпечують підвищення ефективності використання технічних та біоенергетичних систем природокористування; створити комплексні систем природокористування, які забезпечують екологічно безпечне органічне виробництво продукції та підвищують рівень власної енергетичної автономності; підвищити надійність використання технічних та біоенергетичних систем природокористування.

Науковці Науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності співпрацюють із Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , Інститутом відновлюваної енергетики Національної академії наук України, Біоенергетичною асоціацією України, Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», компанією Free Energy. Надзвичайно успішною є співпраця із Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) у проекті «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України». Науковці ННІ також співпрацюють із багатьма агрофірмами, промисловими та іншими підприємствами Житомирської області, зокрема, та України загалом.

Науково-технічна рада

В Науково-інноваційному інституті інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності функціонує науково-технічна рада, що є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту.

 

До складу науково-технічної ради інституту входять:

Кухарець Савелій Миколайович, директор науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності, завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем, д. т. н., проф. – голова;

Журавльов Валерій Пилипович, завідувач кафедри вищої та прикладної механіки, д. ф-м. н., проф., – заступник голови;

Медведський Олександр Васильович, старший викладач кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії, к. т. н. – секретар;

Грабар Іван Григорович, завідувач кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії, д. т. н., проф.;

Шелудченко Богдан Анатолійович, професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем, к. т. н., проф.;

Ярош Ярослав Дмитрович, декан факультету інженерії та енергетики, к. т. н., доц.;

Савченко Василь Миколайович, завідувач кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем, к. т. н., доц.;

Цивенкова Наталія Михайлівна, заступник з наукової роботи декана факультету інженерії та енергетики, доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем, к. т. н., доц.

Наказ 192

Положення про атестаційну комісію 

Склад атестаційної комісії

Освітньо-професійна програма підготовки за напрямом «Сертифікація енергетичної ефективності будівель»

Положення про НТР НII ІАВЕ
Положення про НII IАВЕ ЖНАЕУ

Рішення атестаційної комісії щодо енергоаудиторів 

Рішення атестаційної комісії у сфері енергоефективності