Науково-інноваційні інститути створені з метою забезпечення ефективної реалізації статутних завдань та концепції стратегічного розвитку університету, консолідації зусиль науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів університету та партнерів з метою формування сприятливого науково-інноваційного середовища і передачі результатів наукових досліджень в сферу підприємництва та створення розвинутого бізнес-середовища в Поліському регіоні.

Основними завданнями Науково-інноваційних інститутів є:

 • залучення до активної науково-інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників та інших співробітників університету, сприяння реалізації ідей і проектів, авторами яких вони є;
 • організація надання інформаційно-консультаційних, дорадчих та інших послуг господарюючим суб’єктам усіх форм власності;
 • забезпечення впровадження у виробництво завершених наукових розробок;
 • представлення та популяризація діяльності Інститутів у світовій мережі Інтернет шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті університету, його активного наповнення, поновлення та розвитку;
 • координація науково-інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та студентів.

Для досягнення поставленої мети та вирішення покладених на них завдань Науково-інноваційні інститути виконують такі функції:

 • проведення власних розробок нових технологій, устаткування, приладів, програмного забезпечення та ін.;
 • надання інформаційно-консультаційних, дорадчих та інших послуг господарюючим суб’єктам усіх форм власності;
 • проведення наукової експертизи винаходів, відкриттів, рішень і проектів;
 • вивчення та систематизація даних про інноваційний потенціал Поліського регіону;
 • створення баз даних з наукових та інноваційних розробок;
 • забезпечення підготовки матеріалів відносно оновлення, підтримки роботи та наповнення інформацією веб-сайту Університету щодо діяльності інститутів;
 • організація і проведення семінарів, нарад, конференцій, круглих столів, стажування фахівців;
 • залучення для роботи зарубіжних фахівців і організацій, розвиток на цій основі міжнародного науково-технічного співробітництва й зовнішньоекономічних зв’язків.