Відповідальні за атестацію доктора філософії (PhD)

Відповідальні за атестацію докторів філософії (PhD)

 

Умови вступу

Графік вступних іспитів до аспірантури у 2020 році

Наказ про допуск до складання додаткового вступного випробування

Наказ про допуск до складання вступного випробування зі спеціальності

Обсяги державного замовлення на підготовку аспірантів та докторантів у 2020 році

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі у 2020-2021 навчальному році

Перелік документів для вступу в аспірантуру у 2020 році 

Освітньо-наукові програми

 до 2020

Агрономія

Ветеринарна медицина

Екологія

Галузеве машинобудування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019 рік вступу)

ОНП "Ветеринарна медицина" 2016-2017 роки

ОНП "Ветеринарна медицина" 2017-2018 роки

ОНП "Ветеринарна медицина" 2018-2019 роки

2020

Економіка

Галузеве машинобудування

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Агрономія (доктор наук)

Менеджмент (доктор наук)

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020 рік вступу)

Екологія (2020 рік вступу)

Опис освітньо-наукових програм

Опис ОНП Агрономія (*.pdf)
Опис ОНП Ветеринарна медицина (*.pdf)
Опис ОНП Галузеве машинобудування (*.pdf)
Опис ОНП Екологія (*.pdf)
Опис ОНП Менеджмент (*.pdf)
Опис ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Опис ОНП Технологія виробництва і переробки продукції твариниицтва

(*.pdf)

Опис ОНП Економіка (*.pdf)

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовка та захист дисертацій (*.pdf)
Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (*.pdf)
Порядок звітування аспірантів та докторантів у Поліському національному університеті (*.pdf)
Порядок видачі академічних довідок докторам філософії (редакція 2021 р.) (*.pdf)
Положення про педагогічну практику (редакція 26.11.2020 р.) (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (*.pdf)
Положення про викладацьку практику докторів філософії (*.pdf)
Положення про відділ аспірантури та докторантури (*.pdf)
Порядок звітування аспірантів та докторантів (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція, 2019)  (*.pdf)
Програма викладацької практики докторів філософії (нова редакція 2019 р.) (*.pdf)
Права та обов'язки аспірантів i докторантів (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (редакція 27.11.2020 р.) (*.pdf)
Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії (редакція 27.11.2020 р.) (*.pdf)
Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (редакція 27.11.2020 р.) (*.pdf)

 

Розклади аспірантів

Розклад 1 курс, денна форма навчання

Розклад 2 курс 051 Економіка (денна форма)

Розклад 2 курс 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Розклад 2 курс 133 Галузеве машинобудування (денна форма)

Розклад 2 курс 201 Агрономія (денна форма)

Розклад 2 курс 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (денна форма)

Розклад 2 курс 211 Ветеринарна медицина (денна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни до освітньо-наукових програм

Експлікації ВД Екологія (ОС Доктор філософії) (*.pdf)
Експлікації ВНД Ветеринарна медицина-2019-2020рр (*.pdf)
Експлікації ВНД Ветеринарна медицина-2020-2021рр (*.pdf)
Каталог ВНД ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Каталог вибіркових дисциплін Економіка (*.pdf)
Експлікація менеджмент (*.pdf)
Експлікації ВНД Агрономія (*.pdf)
Експлікації ВНД Галузеве машинобудування (*.pdf)
Експлікації ВНД 204 ТВППТ (*.pdf)
Каталог ВНД Галузеве машинобудування (*.pdf)
Каталог ВНД Екологія (*.pdf)
Каталог ВНД Агрономія (*.pdf)
Каталог ВНД 204 ТВППТ (*.pdf)
Каталог Менеджмент (*.pdf)
Експлікації ВНД ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)

 

Інше

Положення про відділ аспірантури та докторантури (*.pdf)
Посадова інструкція завідувача відділу аспірантури (*.pdf)