Нормативно-правове забезпечення

Положення про атестацію докторів філософії (*.pdf)
Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовка та захист дисертацій (*.pdf)
Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (*.pdf)
Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (*.pdf)
Положення про викладацьку практику докторів філософії (*.pdf)
Положення про надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантів (*.pdf)
Положення про відділ аспірантури та докторантури (*.pdf)
Порядок звітування аспірантів та докторантів (*.pdf)
Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція, 2019)  (*.pdf)
Програма викладацької практики докторів філософії (нова редакція 2019 р.) (*.pdf)
Права та обов'язки аспірантів i докторантів (*.pdf)

 

Освітньо-наукові програми

Агрономія (*.pdf)
Ветеринарна медицина (*.pdf)
Екологія (*.pdf)
Галузеве машинобудування (*.pdf)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Менеджмент (*.pdf)
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (*.pdf)

Опис освітньо-наукових програм

 

Опис ОНП Агрономія (*.pdf)
Опис ОНП Ветеринарна медицина (*.pdf)
Опис ОНП Галузеве машинобудування (*.pdf)
Опис ОНП Екологія (*.pdf)
Опис ОНП Менеджмент (*.pdf)
Опис ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Опис ОНП Технологія виробництва і переробки продукції твариниицтва (*.pdf)

Умови вступу

Програма вступного екзамену до аспірантури 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (2020 р)

Програма фахового вступного випробування спеціальності 051 Еконміка (2020 р)

Програма екзамену для вступу в аспірантуру 073 Менеджмент (2020 Р)

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Програма вступного іспиту зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного випробування зі спеціальності 101 Екологія

 

 

Правила прийому на навчання до аспірантури (*.pdf)
Програма вступного випробування 133 Галузеве машинобудування (*.pdf)
Програма вступного випробування 101 Екологія (*.pdf)
Програма вступного випробування 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (*.pdf)
Програма вступного випробування 201 Агрономія (*.pdf)
Програма вступного випробування 073 Менеджмент (*.pdf)
Програма вступного випробування 211 Ветеринарна медицина (*.pdf)
Програма вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Програма вступного випробування з іноземної мови (*.pdf)
Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі у 2019-2020 навчальному році (*.pdf)

Розклади аспірантів

Графік сесії, весняний семестр (*.pdf)
Розклад 211 Ветеринарна медицина, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 051 Економіка, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 051 Економіка, заочна форма навчання (*.pdf)
Розклад 073 Менеджмент, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, заочна форма навчання (*.pdf)
Розклад 101 Екологія, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 101 Екологія, заочна форма навчання (*.pdf)
Розклад 133 Галузеве машинобудування, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 211 Ветеринарна медицина, денна форма навчання (*.pdf)

 

Інше

Положення про відділ аспірантури та докторантури (*.pdf)
Посадова інструкція завідувача відділу аспірантури (*.pdf)