Відповідальні за атестацію доктора філософії (PhD)

Відповідальні за атестацію докторів філософії (PhD)

 

Умови вступу

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури ПУ в 2021 р.

Рейтинговий список вступників та рекомендації щодо зарахування в аспірантуру у 2020 році

Наказ про зарахування до аспірантури у 2020 році

Графік вступних іспитів до аспірантури у 2020 році

Наказ про допуск до складання додаткового вступного випробування

Наказ про допуск до складання вступного випробування зі спеціальності

Правила прийому на навчання до аспірантури

Обсяги державного замовлення на підготовку аспірантів та докторантів у 2020 році

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі у 2020-2021 навчальному році

Перелік документів для вступу в аспірантуру у 2020 році

Програма вступного екзамену до аспірантури 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (2020 р)

Програма фахового вступного випробування спеціальності 051 Еконміка (2020 р)

Програма екзамену для вступу в аспірантуру 073 Менеджмент (2020 Р)

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Програма вступного іспиту зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Програма вступного випробування зі спеціальності 101 Екологія

Програма вступного випробування 201 Агрономія

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія

Програма вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма випробувань в аспірантуру 211 Ветеринарна медицина (2020 р)

 

Освітньо-наукові програми

 до 2020

Агрономія

Ветеринарна медицина

Екологія

Галузеве машинобудування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019 рік вступу)

ОНП "Ветеринарна медицина" 2016-2017 роки

ОНП "Ветеринарна медицина" 2017-2018 роки

ОНП "Ветеринарна медицина" 2018-2019 роки

2020

Галузеве машинобудування

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Агрономія (доктор наук)

Менеджмент (доктор наук)

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020 рік вступу)

Екологія (2020 рік вступу)

Опис освітньо-наукових програм

 

Опис ОНП Агрономія (*.pdf)
Опис ОНП Ветеринарна медицина (*.pdf)
Опис ОНП Галузеве машинобудування (*.pdf)
Опис ОНП Екологія (*.pdf)
Опис ОНП Менеджмент (*.pdf)
Опис ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Опис ОНП Технологія виробництва і переробки продукції твариниицтва (*.pdf)

Нормативно-правове забезпечення

Положення про атестацію докторів філософії (*.pdf)
Нормативно-правове забезпечення навчання в аспірантурі, підготовка та захист дисертацій (*.pdf)
Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (*.pdf)
Положення про викладацьку практику докторів філософії (*.pdf)
Положення про відділ аспірантури та докторантури (*.pdf)
Порядок звітування аспірантів та докторантів (*.pdf)
Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії (*.pdf)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція, 2019)  (*.pdf)
Програма викладацької практики докторів філософії (нова редакція 2019 р.) (*.pdf)
Права та обов'язки аспірантів i докторантів (*.pdf)

 

Розклади аспірантів

Графік сесії, весняний семестр (*.pdf)
Розклад 211 Ветеринарна медицина, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 051 Економіка, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 051 Економіка, заочна форма навчання (*.pdf)
Розклад 073 Менеджмент, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, заочна форма навчання (*.pdf)
Розклад 101 Екологія, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 101 Екологія, заочна форма навчання (*.pdf)
Розклад 133 Галузеве машинобудування, денна форма навчання (*.pdf)
Розклад 211 Ветеринарна медицина, денна форма навчання (*.pdf)

 

Вибіркові навчальні дисципліни до освітньо-наукових програм

Експлікації ВД Екологія (ОС Доктор філософії) (*.pdf)
Експлікації ВНД Ветеринарна медицина-2019-2020рр (*.pdf)
Експлікації ВНД Ветеринарна медицина-2020-2021рр (*.pdf)
Каталог ВНД ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
Каталог вибіркових дисциплін Економіка (*.pdf)
Експлікація менеджмент (*.pdf)
Експлікації ВНД Агрономія (*.pdf)
Експлікації ВНД Галузеве машинобудування (*.pdf)
Експлікації ВНД 204 ТВППТ (*.pdf)
Каталог ВНД Галузеве машинобудування (*.pdf)
Каталог ВНД Екологія (*.pdf)
Каталог ВНД Агрономія (*.pdf)
Каталог ВНД 204 ТВППТ (*.pdf)
Каталог Менеджмент (*.pdf)
Експлікації ВНД ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)

 

Інше

Положення про відділ аспірантури та докторантури (*.pdf)
Посадова інструкція завідувача відділу аспірантури (*.pdf)