НАКАЗ_Про зарахування до аспірантури 2019 (*.pdf)
Рекомендації щодо зарахування до аспірантури (*.pdf)
Рейтинг вступників до аспірантури (*.pdf)
Наказ про складання іспиту з іноземної мови (*.pdf)
Програма додаткового вступного іспиту 051 - економіка (*.pdf)
наказ допуск до складання додаткового іспиту (*.pdf)
Наказ допуск до складання вступного іспиту (*.pdf)
Рейтинг претендентів до вступу в аспірантуру (додатковий бал) (*.pdf)
Графік вступних випробувань (*.pdf)
Протокол перевірки реферату та співбесіди з передбачуваним науковим керівником (*.pdf)
Додатковий вступний іспит зі спeціальності 101 - екологія (*.pdf)
Протокол перевірки публікації та співбесіди з передбачуваним науковим керівником (*.pdf)
Обсяг державного замовлення на підготовку докторантів у 2019 році (*.pdf)
Обсяг державного замовлення на підготовку аспірантів у 2019 році (*.pdf)
Додатковий вступний іспит зі спeціальності 101 - екологія (*.pdf)
Додатковий іспит 076 -підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
211- ветеринарна медицина (*.pdf)
204-технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (*.pdf)
133 - галузеве машинобудування (*.pdf)
101 - екологія (*.pdf)
076- підприємництво, торгівля та біржова діяльність (*.pdf)
073 - менеджмент (*.pdf)
051 - економіка (*.pdf)
Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (*.pdf)
Документи для вступу в аспірантуру (*.pdf)
Документи для вступу в докторантуру (*.pdf)
Зразок заяви для вступу в аспірантуру (*.pdf)
Методичні рекомендації оформлення реферату (*.pdf)
Інформаційна довідка про аспірантуру та докторантуру (*.pdf)
Права та обов'язки аспірантів i докторантів (*.pdf)

 

Розклад для аспірантів

 

Філософія науки (заочна форма навчання) (*.pdf)
101 Екологія (заочна форма навчання) (*.pdf)
101 Екологія (денна форма навчання) (*.pdf)
201 Агрономія, 2 курс (денна форма навчання) (*.pdf)
201 Агрономія, 2 курс (заочна форма навчання) (*.pdf)
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (денна форма навчання) (*.pdf)
051 Економіка (денна форма навчання) (*.pdf)
051 Економіка (заочна форма навчання) (*.pdf)
133 Галезеве машинобудування (денна форма навчання) (*.pdf)
Філософія науки (денна форма навчання) (*.pdf)
073 Менеджмент (денна форма навчання) (*.pdf)
073 Менеджмент (заочна форма навчання) (*.pdf)
211 Ветеринарна медицина (денна форма) (*.pdf)
Фахова іноземна мова (денна та заочна форма навчання) (*.pdf)