Акредитація спеціальності 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування» — Житомирський національний агроекологічний університет