АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 МАРКЕТИНГ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ — Житомирський національний агроекологічний університет