Науково-дослідна лабораторія кінології та фелінології — Житомирський національний агроекологічний університет