Посада

доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

26 серпня 1960 р., м. Житомир

Дані про вищу освіту
 • Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І. Менделеєва за спеціальністю "Мікробіологія", 1983 р.
 • Аспірантура Московського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю "Органічна хімія", 1987 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при хронічному цезію-137 з кормами", 2002 р.

Сфера наукових інтересів

Склад і біологічна активність представників мікробних асоціацій ґрунту та організму сільськогосподарських тварин

Загальна кількість публікацій

Автор 65 наукових праць.

Коротка біографія

У 1983 році закінчила Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І. Менделеєва за спеціальністю "Мікробіологія".

1984 - 1987 рр. - аспірантура Московського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю "Органічна хімія".

1989 - 2002 рр. - асистент кафедри біотехнології факультету ветеринарної медицини, кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин факультету ветеринарної медицини, кафедри заразних хвороб тварин факультету ветеринарної медицини

Державного агроекологічного університету, м. Житомир.

2002 - 2004 рр. - старший викладач кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету.

2004 - 2006 рр. - доцент кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету.

2006 - 2016 рр. - доцент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2016 року доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2002 році внаслідок захисту кандидатської дисертації на тему: “Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при хронічному цезію-137 з кормами” присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія, в 2008 році присвоєно звання доцента кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

Основні наукові та методичні праці:
 • Солодкая Л.А. Влияние радиоактивного цезия на микрофлору рубца крупного рогатого скота // Зоотехния.– 1995.– №12.– С.12-13.
 • Солодка Л.О., Шелест З.М., Войціцький В.М., Славов В.П. Особливості вивільнення 137Сs в рубці великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету, сер.”Біологія”.– 2000.– Вип. 32. –С.44-46.
 • Солодка Л.О., Войціцький В.М. Характер зв’язків між окремими представниками мікрофлори рубця при хронічному надходженні 137Сs з кормами // Український радіологічний журнал.–2001.– Т.9.– Вип.3. – С.321-325.
 • Солодка Л.О. Реакція мікробних культур рубця великої рогатої худоби на надходження 137Сs з кормами // Вісник ДААУ.– Спецвипуск, жовтень 2000 р. – С.192-193.
 • Солодка Л.О. Хронічне надходження 137Сs з кормами як стрес-фактор для травної системи великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету, сер.”Біологія”– 2001. – Вип.34 – С.47-49.
 • Солодка Л.А., Шелест З.М. Показатели развития микроорганизмов рубца жвачных при долговременном поступлении 137 Cs с кормами // Тез. докл. международной конф “Биологические эффекты малых доз радиации и радиоактивное загрязнение среды”.– Сыктывкар, 2001.– С.96-97.
 • Солодка Л.О., Шелест З.М., Коломацька Т.Д. Екскреція цезію-137 у великої рогатої худоби при хронічному надходженні радіонукліду // Науковий вісник Національного аграрного університету – Вип.45.– 2001.– С.142-146.
 • Солодка Л.О. Добова динаміка накопичення летких жирних кислот та аміаку в рубці великої рогатої худоби при тривалому надходженні 137Сs з кормами // Вісник ДААУ.– №1. – 2001 – С.214-216.
 • Шелест З.М., Солодка Л.О. Вплив переробки на радіоактивне забруднення // Вісник ДААУ.– №1. – 2001 – С.50-52.
 • Солодка Л.О., Шелест З.М. Періодичне культивування як метод оцінки характеристик мікробних культур при радіоактивному забрудненні довкілля // Тези 3-го з’їзду з радіаційних досліджень, Київ, 22-23 травня 2003 року. – К., 2003. – С.189.
 • Дереча О.А., Солодка Л.О., Тимощук Т.М. Ефективність сумісного застосуваня біологічних і хімічних засобів захисту рослин на проростання насіння і розвиток озимої пшениці // Вісник ДААУ.– №1. – 2003 – С.83-85.
 • Шелест З.М., Солодка Л. О., Карпович Г.М. Мікробіологічна індикація стану міських екотопів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – Вип.13.5. – Львів, 2003. – С.240-243.
 • Шелест З.М., Солодка Л. О. Дослідження властивостей грунтів, сформованих на відвалах розкривних порід Стрижіського буро-вугільного розрізу // Лісівництво і агро меліорація . – Вип.. 107. – Харків, 2004. – СС. 109 – 113.
 • Чайка. О.В., Дереча О.А., Солодка Л.О. Вплив хімічних і біологічних препаратів на посіви ячменю ярого в Поліссі // Матеріали наук.-практ. конф. «Новітні технології виробницта конкурентноспроможної продукції рослинництва», листопад 2005 – Чабани, 2005. – С. 83-84.
 • Шелест З.М., Левицька О.К., Солодка Л.О. Сезонна динаміка ферментативної активності грунтів рекультивованих відвалів Стрижівського буро-вугільного розрізу // Екологія. Збірник праць Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2005. – №1(3). – С. 137 – 142.
 • Чайка. О.В., Дереча О.А., Солодка Л.О. Вплив протруйників насіння на елементи агроценозу ярого ячменю // Вісник ДАУ.– №1. – 2006. – С. 226-230.
 • Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Рибачук Ж.В., Романішина Т.О. Застосування антибіотиків при хворобах бджіл // Збірник наукових праць, проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини // Харків – 2009. – Вип. 20 (2). - С. 225 – 230.
 • Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Рибачук Ж.В. Якимчук Т.С Застосування антибіотиків при респіраторних хворобах молодняку ВРХ // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина»// Харків – № 93. – 2010 - С. 91 – 94.
 • Антибіотикочутливість змішаної мікрофлори піхви за різного клінічного стану кішок – Л.О. Чупрун, Г.М. Калиновський, Л.О. Солодка «Вісник ЖНАЕУ. – 2012. - Т.3. – Ч.2 – С.211-216.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.