Посада

доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

26 серпня 1960 р., м. Житомир

Дані про вищу освіту
 • Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І. Менделеєва за спеціальністю "Мікробіологія", 1983 р.
 • Аспірантура Московського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю "Органічна хімія", 1987 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при хронічному цезію-137 з кормами", 2002 р.

Сфера наукових інтересів

Склад і біологічна активність представників мікробних асоціацій ґрунту та організму сільськогосподарських тварин, безпека та якість кормів і харчових продуктів.

Загальна кількість публікацій

Автор 65 наукових праць.

Коротка біографія

У 1983 році закінчила Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І. Менделеєва за спеціальністю "Мікробіологія".

1984 - 1987 рр. - аспірантура Московського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю "Органічна хімія".

1989 - 2002 рр. - асистент кафедри біотехнології факультету ветеринарної медицини, кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин факультету ветеринарної медицини, кафедри заразних хвороб тварин факультету ветеринарної медицини

Державного агроекологічного університету, м. Житомир.

2002 - 2004 рр. - старший викладач кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету.

2004 - 2006 рр. - доцент кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету.

2006 - 2016 рр. - доцент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2016 року доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2002 році внаслідок захисту кандидатської дисертації на тему: “Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при хронічному цезію-137 з кормами” присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія, в 2008 році присвоєно звання доцента кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

В період 2001–2018 рр. виконувала обов’язки заступника декана факультету ветеринарної медицини  з виховної роботи.

Основні наукові та методичні праці:

 

 1. Солодка Л.А. Влияние радиоактивного цезия на микрофлору рубца крупного рогатого скота // Зоотехния. 1995. №12. С.12–13.
 2. Солодка Л.О., Шелест З.М., Войціцький В.М., Славов В.П. Особливості вивільнення 137Сs в рубці великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету, сер.”Біологія”. 2000. Вип. 32. С.44–46.
 3. Солодка Л.О., Войціцький В.М. Характер зв’язків між окремими представниками мікрофлори рубця при хронічному надходженні 137Сs з кормами // Український радіологічний журнал.2001. Т.9. Вип.3.  С.321–325.
 4. Солодка Л.О. Реакція мікробних культур рубця великої рогатої худоби на надходження 137Сs з кормами // Вісник ДААУ. Спецвипуск, жовтень 2000 року. С.192–193.
 5. Солодка Л.О. Хронічне надходження 137Сs з кормами як стрес-фактор для травної системи великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету, сер. ”Біологія” 2001.  Вип.34. С.47–49.
 6. Солодка Л.А., Шелест З.М. Показатели развития микроорганизмов рубца жвачных при долговременном поступлении 137 Cs с кормами // Тез. докл. международной конф. “Биологические эффекты малых доз радиации и радиоактивное загрязнение среды”. Сыктывкар, 2001. С.96–97.
 7. Солодка Л.О. Фізіологічні параметри шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби на раціонах, «забруднених» радіонуклідами // Тези конференції «Медико-біологічні наслідки чорнобильської катастрофи через 15 років».  Житомир, 2001.  С.66–67.
 8. Солодка Л.О., Шелест З.М., Коломацька Т.Д. Екскреція цезію-137 у великої рогатої худоби при хронічному надходженні радіонукліду // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип.45. 2001. С.142–146.
 9. Солодка Л.О. Добова динаміка накопичення летких жирних кислот та аміаку в рубці великої рогатої худоби при тривалому надходженні 137Сs з кормами // Вісник ДААУ. №1. 2001. С.214–216.
 10. Солодка Л.О., Шелест З.М. Періодичне культивування як метод оцінки характеристик мікробних культур при радіоактивному забрудненні довкілля // Тези 3-ого з’їзду з радіаційних досліджень, Київ, 22–23 травня 2003 року. С.189.
 11. Дереча О.А., Солодка Л.О., Тимощук Т.М. Ефективність сумісного застосуваня біологічних і хімічних засобів захисту рослин на проростання насіння і розвиток озимої пшениці // Вісник ДААУ. №1. 2003. С.83–85.
 12. Шелест З.М., Солодка Л. О., Карпович Г.М. Мікробіологічна індикація стану міських екотопів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. Вип.13.5. Львів, 2003. С.240–243.
 13. Шелест З.М., Солодка Л. О. Дослідження властивостей грунтів, сформованих на відвалах розкривних порід Стрижіського буро-вугільного розрізу // Лісівництво і агро меліорація . Вип. 107. Харків, 2004. С. 109–113.
 14. Чайка. О.В., Дереча О.А., Солодка Л.О. Вплив хімічних і біологічних препаратів на посіви ячменю ярого в Поліссі // Матеріали наук.-практ. конф. «Новітні технології виробницта конкурентноспроможної продукції рослинництва», листопад 2005. Чабани, 2005.С. 83–84.
 15. Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Карпович Г.М., Бойко М.А, Бондарчук І.Б. Антигенні властивості паличковидних бактерій, виділених із статевих шляхів кобил // Наук. статті міжн. наук.-вироб. конф,  2005. Житомир: ”Полісся”, 2005. С 147–149.
 16. Шелест З.М., Левицька О.К., Солодка Л.О. Сезонна динаміка ферментативної активності грунтів рекультивованих відвалів Стрижіського буро-вугільного розрізу // Екологія. Збірник праць Східноукраїнського національного університету. Луганськ, 2005. №1(3). С. 137–142.
 17. Чайка. О.В., Дереча О.А., Солодка Л.О. Вплив протруйників насіння на елементи агроценозу ярого ячменю // Вісник ДАУ.№1. 2006. С. 226–230.
 18. Солодка Л.О. Методи ідентифікації культур актиноміцетів // Вісник ДАУ. №2 (19). 2007. Т.1. С.173–177.
 19. Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Рибачук Ж.В., Романішина Т.О. Застосування антибіотиків при хворобах бджіл // Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини»// Харків, 2009. Випуск 20(2), «Ветеринарні науки». С. 225–230. 
 20. Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Рибачук Ж.В. Якимчук Т.С Застосування антибіотиків при респіраторних хворобах молодняку ВРХ // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина» // Харків. № 93. 2010. С. 91–94.
 21. Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Качуровський О.О., Кондратюк Ю.О. Вплив мікроорганізмів різних морфологічних груп на статеву систему кобил // Міжвідомчий тематичний науковий  збірник «Ветеринарна медицина». 2011. Вип. 95. С.98–100.
 22. Чупрун Л.О.,  Калиновський Г.М., Солодка Л.О. Антибіотикочутливість змішаної мікрофлори піхви за різного клінічного стану кішок // Вісник ЖНАЕУ. 2012.  т.3. ч.2. С.211–216.
 1.   Завадська М.І., Галатюк О.Є., Солодка Л.О. Мікрофлора статевих шляхів кобил як індикатор отримання здорових лошат // Наук. вісн. ветеринарної медицини. Біла Церква, 2012. № 9 (92).С. 44–48. 
 1. Кривда М.І., Галатюк О.Є., Солодка Л.О. Проблеми ідентифікації ентеробактерій при дослідженні клінічного матеріалу // Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник.  Житомир, 2014. №1. (39). т.1. С. 125–130.
 1. Кривда М.І.,  Галатюк О.Є., Солодка Л.О. Оптимізація оцінки мікробного складу статевої системи самиць // Тваринництво України. К., 2014. № 12. С. 19–21.
 2. O. Zastulka, O. Yakubchak, L. Solodka, O. Halatyuk The contamination of bee pollen by microscopic fungi // Науковий вісник Нац. Університету біоресурсів і природокористування України. Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вип. 223. 2015. С.41–45.
 3. Галатюк О.О.,  Якубчак О.М.,  Солодка Л.О. Органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники бджолиного обніжжя різних регіонів України // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина». Харків. № 30. Ч.2. 2015. С. 241–244.
 4. Кривда М.І.,  Галатюк О.Є., Солодка Л.О. Дослідження мікрофлори статевої системи кобил // Біологія тварин (Львів).  2015. № 3.  т.17. С. 57–62. 
 5. Солодка Л.О.,  Афанасієва Л.П. Антибіотикочутливість мікроорганізмів при ураженнях шкіри // Вісник ЖНАЕУ, 2015. №1. (49). т.3. С. 137–143.
 6. Застулка О.О., Солодка Л.О., Чала І.В. Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя з Лісостепу України [Електронний ресурс] // Науково-технічний бюлетень наук.-дослід. центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпро: Дніпр. держ.аграрно-економ. університет, 2016. Т4. №4.С. 36–40.
 7. Кривда М.И., Солодкая Л. А. Антибиотикочувствительность полевых штаммов бактерий, выделенных из половых путей кобыл с латентным течением ринопневмонии // Инфекционные болезни животных и антимикробные средства: материалы межд. науч.-практ. конф., 10 ноября 2016 г. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова, 2016. № 3. С. 126–129.
 8. Застулка О.О., Якубчак О.М., Солодка Л.О. Контамінація українського бджолиного обніжжя грибами роду Fusarium // Київ: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип.265, 2017. С. 123–131.
 9. Патент на корисну модель UA 117991 Спосіб одночасного виявлення ентеробактерій та грибів-нейтрофілів у бджолиному обніжжі / Якубчак О.М., Солодка Л.О., Застулка О.О.; заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявл.28.03.2017; дата публікації 10.07. 2017, Бюл. №3.
 10. Чала И.В., Солодкая Л.А. Белки острой фазы воспаления и некоторые биохимические и гематологические показатели при ожирении у кошек // Вестник УОВГАВМ, 2018. Т.54. Вып.1. С.151–153.
 11. Рибачук Ж. В., Галатюк О.Є., Демчук Ю.С., Антонюк А.А., Солодка Л.О. Зміна деяких діагностичних показників функціонального стану печінки у собак у разі використання ФПД «Імунобактерин-D» // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020, №1, С. 182–188.

 

e-mail:
 • solla 6077@ gmail.com