Посада

доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Науковий ступінь

кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

1 серпня 1983 р., м. Хмельницький

Дані про вищу освіту
 • Житомирський агроекологічний університет, 2005 р.
 • Аспірантура кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології ЖНАЕУ, 2008 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Епізоотична ситуація та вдосконалення методів діагностики і профілактики лейкозу ВРХ в господарствах Житомирської області", 2009 р.

Сфера наукових інтересів

Крайова епізоотологія, вдосконалення засобів діагностики вірусних хвороб тварин, розробка методів боротьби з найбільш небезпечними заразними хворобами тварин, створення електронної системи контролю оздоровлення господарств при вищевказаних хворобах.

Загальна кількість публікацій

Автор 50 наукових праць

Коротка біографія

2000 - 2005 рр. - навчання на факультеті ветеринарної медицини Житомирського агроекологічного університету.

2005 - 2006 рр. – лікар ветеринарної медицини у СТОВ «Агро-союз» Брусилівського району Житомирської області.

2006 – 2008 рр. – навчалася в аспірантурі кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології ЖНАЕУ.

2009 - 2012 рр. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології ЖНАЕУ.

З 2012 р. - старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

2013 – 2016 рр. - доцент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології

З 2016 р. - доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

У 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів та природокористування захистила дисертацію на тему: «Епізоотична ситуація  та вдосконалення методів діагностики і профілактики лейкозу ВРХ в господарствах Житомирської області» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03.– ветеринарна мікробіологія, епізоотологія і інфекційні хвороби та імунологія.

Основні наукові та методичні праці:
 1. . Galatiuk, O., Romanishina, T., Lakhman, A., Zastulka, O., & Balkanska, R. Isolation and identification of Klebsiella aerogenes from bee colonies in bee dysbiosis. The Thai Journal of Veterinary Medicine. 2020. Vol. 50. No. 3. P. 353–361. (Scopus, Web of Science).

 2. Earthworms (Lumbricidae) as intermediate hosts of lung nematodes (metastrongylidae) of swine in Kyiv and Zhytomyr regions of Ukraine / A. A. Antipov, T. I. Bakhur, D. V. Feshchenko, T. A. Romanishina et al.|˗ Vestnik Zoologii. 2018. Vol. 52 (1). P. 59–64 (Scopus).

 3. T. A. Romanishina, S. A. Romanishina, V. S. Deeva and S. M. Slobodyan, "Numerical modeling of synovial fluid layer,"2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). Lviv. 2017. Р. 143–146 (Scopus).

 4. Galatiuk, O., Romanishina, T., Lakhman, A., Zastulka, O., & Balkanska, R. Isolation and identification of Klebsiella aerogenes from bee colonies in bee dysbiosis. The Thai Journal of Veterinary Medicine. 2020. Vol. 50. No. 3. P. 353-361.

 5. Romanishina T. O., Lakhman A. R., Galatyuk O. Ye. Investigation of antimicrobial action of copper citrate and silver citrate solution at enterobacteriosis in bees. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. Vol. 8. No. 28. P. 70–72.

 6. Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Лахман А. Р., Лисенко О. М., Шиманська В. В. Стійкість патогенних ентеробактерій бджіл до експериментального йодовмісного дезінфектанту «Йодіс Дез №2». Наукові горизонти. 2020. Вип. 1 (86). С. 71–78.

 7. Галатюк О.Є., Романишина Т.О., Кулик В.В., Ковтун С.В. Удосконалення лікувально-профілактичних заходів за інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби. Наукові горизонти. Вип. 2 (87). С. 53–59.

 8. Галатюк О. Є., Калнаус О. Р., Романишина Т. О., Павленко С. М. Особливості сумісного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії в умовах кінного заводу. Наукові горизонти. Вип. 3(88). С. 53–59.

 9. Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Лахман А. Р. Чутливість хвороботворних  бактерій  бджіл  до  зразка  розчину  міді і  цитрату срібла. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2020. т 22. № 97. С. 106–111.

 10. Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Лемешинська Л. Ф., Лахман А. Р. Вивчення антагонізму «Ентеронорміну» щодо патогенних ентеробактерій медоносних бджіл. Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. Вип. 93. С. 159–167.

 11. Галатюк О. Є.,  Романишина Т. О.,  Лахман А. Р. Патогенетичні аспекти лікування інфекційного гепатиту собак. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2019. т. 21. № 94. С. 3–9.

 12. Рибачук Ж.В., Галатюк О.Є., Романишина Т. О. Застосування афлубіну у схемі лікування свиней із респіраторним синдромом. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки.    т. 21. № 94. С. 86–91.

 13. Порівняння методів епізоотологічного моніторингу африканської чуми свиней В. Л. Бегас, Т. О. Романишина, Ж. В. Рибачук, О. В. Пінський. Вісник ПДАА. № 2. С. 246−253.

 14. Ризики виникнення АЧС на території Житомирської області / В. Л. Бегас, Ж. В. Рибачук, О. В. Пінський, Т. О. Романишина, , М. Д. Міщенко, І. А. Волківський, М.Ю. Лисенко, Яткевич П. А. Наук. Вісник ЛНУВМ та біотех. ім. С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки.  Т. 20. № 83. С. 120–124.

 15. Порівняльна оцінка  використання препаратів Брованолтм і Енвайртм для дегельмінтизації собак різного віку / О. А. Дубова, О. А. Згозінська  Д.В. Фещенко, Т. О. Романишина.  Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту. Серія: Ветеринарна медицина. Вип. 1 (42). С.123–127.

 16. Зміни кількісного складу гемолімфи у бджіл за використання препарату "Біоконтакт плюс" / С. Ф. Тушак, Т. О. Романишина, Ж. В. Рибачук, Л. Ф. Лемешинська. Біологія тварин. 2018. Т. 20, № 2. С. 82–88.

 17. Фещенко, Д. В., Дубова, О. А., Романишина, Т. О., Згозінська, О. А., & Чала, І. В. Проблема поширення ехінококозу свійських тварин в передмістях Житомира. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. № 1–2. С. 108–111.

 18. Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Дубова О. А., Романишина Т. О., Громада Д. С., Марценюк І. В. Оцінка ларвіцидної активності мильних розчинів . Біологія тварин. 2018. Т. 20, № 3. С.172–173.

 19. Инцидентность и особенности проявления чумы плотоядных у собак декоративних пород / Д.В. Фещенко, Ж. В. Рыбачук, О. А. Згозинская, Т.А. Романишина. Ученые записки УО ВГАВМ. Т. 54. Вып. 1. С. 36–38.Порівняльна клініко-гематологічна характеристика препаратів Азидин-вет та Піро-стоп / Ж. В. Рибачук, Д. В. Фещенко, Т. О. Романишина, Л. В. Бездітко. Вісник  ЖНАЕУ. Житомир.  2017. Вип. 32. № 2, Т. 3. С. 157–163.

 20. Романишина Т.О. Заїка С.С., Рибачук Ж.В. Морфологічні зміни в органах кролів при відтворенні лейкозу великої рогатої худоби Т.О. Романишина. Вісник ЖНАЕУ.  Вип. 60. № 1, Т. 3. С. 307–312.

 21. Дроботюк К. О., Романишина Т. О., Прокопенко В. С. Особливості застосування екстракту алое у технології культивування герпесвірусів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2017. Том 19, № 82. С. 3–7.

 22. Романишина Т.О., Бегас В.Л., Лахман А. Р.Особливості епізоотології та патогенезу за африканської чуми свиней. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Харків. Ветеринарні науки. 2017. Вип. 35, т. 1, част. 2. С. 193–197.

 23. Тушак С.Ф. Токсикологічна оцінка препарату «Біоконтакт плюс» для медоносної бджоли. / С.Ф. Тушак, Т.О. Романишина. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. № 2 (66), т. 18. С. 75–79.

 24. Особливості розвитку інфекційного процесу за дирофіляріозу / В. С. Прокопенко, Т. О. Романишина, Д. В. Фещенко, Згозінська О. А. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. Т. 4, № 4.  С. 70–74.

e-mail:
 • Tveterinar@gmail.com