Посада

доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Науковий ступінь

кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

10 лютого 1981 р., м. Житомир.

Дані про вищу освіту
 • Білоцерківський державний аграрний університет, здобув кваліфікацію "Лікар ветеринарної медицини", 2003 р.
 • Магістратура Білоцерківського державного аграрного університету, здобув кваліфікацію "Епізоотолог", 2004 р.
 • Аспірантура на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету, 2007 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Герпесвірусні інфекції коней першого та другого типів (удосконалення діагностики та лікування)", 2009 р.

Сфера наукових інтересів

Удосконалення діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб собак.

Загальна кількість публікацій

Автор більше 100 наукових праць

1 монографія

2 методичних посібники

4 науково-методичні рекомендації

3 патенти на корисну модель

2 свідоцтва про первинне депонування штаму мікроорганізму

Коротка біографія

1998 – 2003 рр. – навчався у Білоцерківському державному аграрному університеті та здобув кваліфікацію “Лікар ветеринарної медицини”.

2003 – 2004 рр. – навчався у магістратурі Білоцерківського державного аграрного університету та здобув кваліфікацію “Епізоотолог”.

2004 – 2007 рр. – навчався в аспірантурі на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

2005 – 2010 рр. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

2010 – 2011 рр. – старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

2011 - 2016 рр. – доцент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

З 2016 р. – доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології.

У 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів та природокористування захистив дисертацію на тему: “Герпесвірусні інфекції коней першого та другого типів (удосконалення діагностики та лікування)” на здобуття наукового ступеня кандидат ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03.– ветеринарна мікробіологія, епізоотологія і інфекційні хвороби та імунологія.

2015 – 2018 – докторантура з відривом від виробництва

Основні наукові та методичні праці:
 1. Goralskii L., Radzіkhovsky N., Dyshkant О., Dunaievska O., Sokulskiy I. (2019). Experimental study of tropism in cultivated canine coronavirus in the small intestine of puppies. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 10 (4). Р. 489–496. doi: 10.15421/021972. (Web of Science).
 2. Радзиховський М. Л. Епізоотологічні особливості парвовірусного ентериту собак. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2016. Вип. 32, ч. 2. С. 130–134.
 3. Радзиховський М. Л. Моніторинг ентеритів вірусної етіології у собак Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 18, № 1 (65), ч. 1. С. 138–142.
 4. Радзиховський М. Л. Епізоотологічні особливості ротавірусного ентериту собак. Наук.-техн. бюл. НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. Т. 4, № 4. С. 49–53.
 5. Радзиховський М. Л., Дишкант О. В., Розумнюк А. В. Морфологічні та біохімічні показники крові собак уражених парвовірусним ентеритом. Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень Інституту ветеринарної медицини НААН. Київ, 2016. Вип. 29. С. 226–232.
 6. Радзиховський М. Л., Горальський Л. П., Заїка С. С. Патологоанатомічні зміни при коронавірусному ентериті у собак. Вісник ЖНАЕУ. 2017. Т. 3, № 1 (60),. С. 303–307.
 7. Радзиховський М. Л. Показники еритроцитопоезу у собак за парвовірусного ентериту. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2017. Вип. 2 (136). С. 97–101.
 8. Радзиховський М. Л., Розумнюк А. В., Полупан І. М. Показники еритроцитопоезу у собак за коронавірусного ентериту. Ветеринарна біотехнологія. 2017. Вип. 31. С. 128–134.
 9. Радзиховський М. Л., Дишкант О. В., Лісова В. В., Пінський О. В. Гемаглютинувальні властивості парвовірусу собак. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Сер. Ветеринарні науки. 2018. Т. 3, вип. 35, ч. 2. С. 46–50.
 10. Радзиховський М. Л. Морфологічні показники крові у собак за різних форм прояву парвовірусного ентериту. Науково–технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2018. № 2, вип. 19. С. 152–157
 11. Горальський Л. П., Радзиховський М. Л., Заїка С. С. Патоморфологічна диференційна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту у собак. Наукові горизонти. 2018. № 9-10 (71). С. 3–7.
 12. Радзиховський М. Л. Мікроскопічні зміни в тонкій кишці цуценят при експериментальному зараженні ізолятом парвовіруса, культивованим у гетерологічній культурі клітин. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. Вип. 1 (140). С. 122–127.
 13. Радзиховський М. Л., Горальський Л. П., Борисевич Б. В., Дишкант О. В. Інтегральні індекси інтоксикації у собак за коронавірусного ентериту. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. Вип. 2 (144). С. 13–19.
 14. Радзиховський М. Л. Гістологічні зміни у собак за кишкової форми парвовірусного ентериту. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2018. № 2. С. 59–62.
 15. Радзиховський М. Л. Макроскопічні зміни у цуценят за експериментального відтворення коронавірусного ентериту. Вісник ПДАА. Сер. Ветеринарна медицина. 2018. № 4. С. 174–177.
 16. Радзиховський М.Л. Гістологічні зміни в печінці та нирках за експериментального відтворення парвовірозу у собак. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок України і Інституту біології тварин НААН. 2019. № 1, вип. 20. С. 123–129.
 17. Радзиховський М. Л. Епізоотологічні особливості коронавірусного ентериту собак. Науковий вісник НУБіП України. Сер. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. № 237. С. 321–328.
 18. Радзиховський М. Л. Гематологічні та біохімічні показники крові собак уражених коронавірусним ентеритом. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2017. Т. 19, № 77. С. 170–174.
 19. Радзиховський М. Л., Заїка С. С. Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2017. Т. 19, № 82. С. 45–49.
 20. Лісова В. В., Радзиховський М. Л. Патоморфологічна діагностика ентеритів вірусної етіології у собак. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. Т. 20, № 83. С. 299–303.
 21. Лісова В. В., Радзиховський М. Л., Стеблінова А. О. Мікроскопічні зміни в печінці й підшлунковій залозі собак при кишковій формі парвовірусного ентериту. Науковий вісник НУБіП України. Сер. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. № 285. С. 346–351.
 22. Радзиховський М. Л. Порівняння чутливості перещеплювальних ліній культур клітин до коронавірусу собак. Вісник ДДАЕУ. 2018. № 1-2 (47). С. 157–160.
 23. Радзиховський М. Л. Мікроскопічні зміни в товстій кишці цуценят за експериментального зараження ізолятом парвовіруса, культивованим у гетерологічній культурі клітин. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 88. С. 98–101.
 24. Радзиховський М.Л., Горальський Л. П., Дишкант О. В. Динаміка лейкоцитарних індексів за парвовірусного ентериту у собак. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2019. Vol. 7 (1). С. 3–7.
 25. Горальський Л. П., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Мікроскопічна будова серця, органів кровотворення та імунного захисту собак за експериментального відтворення парвовірозу. Наукові горизонти. 2019. № 6(79). – С. 9–14.
 26. Лісова В. В., Радзиховський М. Л. Морфологічні особливості різних форм парвовірусної інфекції собак. Ukrainian journal of veterinary sciences. Vol. 10(2). – P. 37–44.
 27. Радзиховский Н. Л., Заика С. С., Дышкант О. В. Патолого-анатомические изменения у собак при ассоциированном течении парвовирусного энтерита с аденовирусным гепатитом. Сельское хозяйство проблемы и перспективы. Сер. Ветеринария. Т. 40. С. 182–190.
 28. Радзиховский Н., Дишкант О. Эпизоотологические особенности болезней собак, вызванных энтеровирусами. Ученые записки УО ВГАВМ. 2018. Т. 54, вып. 2, С. 51–55.
 29. Радзиховский Н. Л., Дышкант О. В., Бахур Т. И., Патафеева В. А. Сравнительные показатели эритроцитопоэза у собак при энтеритах вирусной этиологии. Ученые записки УО ВГАВМ. 2018. Т. 54, вып. 3. С. 37–40.
 30. Радзиховский Н., Дышкант О., Бахур Т., Столярова Ю. Сравнение чувствительности перевиваемых культур клеток к парвовирусу собак. Ветеринарный журнал Беларуси. 2018. Вып. 2 (9). С. 57–60.
e-mail:
 •   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.