Посада

Доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Науковий ступінь

кандидат ветеринарних наук

Дата і місце народження

28 березня 1986 р, м. Житомир

Дані про вищу освіту
  • Житомирський національний агроекологічний університет, 2009 р.
  • Аспірантура на кафедрі анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету, 2012 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Морфологічні особливості стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки курей, вирощених в умовах радіоактивного забруднення", 2013 р.

Сфера наукових інтересів

Дослідження морфофункціонального стану тварин при інфекційній патології та за впливу малих доз радіоактивного забруднення.

Діагностика інфекційних хвороб собак.

Загальна кількість публікацій

Автор 52 наукових праць

Коротка біографія

2003-2009 рр. – навчання на факультеті ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

2009 рік – лікар ветеринарної  медицини  ФГ  «Сорока Ф.Ф.» Брусилівського району Житомирської області.

2009 - 2012 рр. – аспірантура на кафедрі анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2013 році на основі прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради захистила дисертацію на тему «Морфологічні особливості стравоходу, шлунка і дванадцятипалої  кишки курей, вирощених в умовах радіоактивного забруднення» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин.

2013 -2016 рр. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2016 р. – асистент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

2016–2018 рр. – ст. викладач кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2018 р. – доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

26 лютого 2020 року присвоєно вчене звання доцента кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Goralskii L., Radzіkhovsky N., Dyshkant О., Dunaievska O., Sokulskiy I. (2019) Experimental study of tropism in cultivated canine coronavirus in the small intestine of puppies / Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10 (4), 489-496. doi: 10.15421/021972
  2. Радзиховський М.Л., Горальський Л.П.. Дишкант О.В. Динаміка лейкоцитарних індексів за парвовірусного ентериту у собак Theoretical and Applied Veterinary Medicine 2019 Vol. 7 (1) С. 3 – 7. Retrieved із https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/200. 2.2. Радзиховський М.Л., Горальський Л.П., Борисевич Б.В., Дишкант О.В. Інтегральні індекси інтоксикації у собак за коронавірусного ентериту. Науковий вісник ветеринарної медицини – 2018. – Вип. 2 (144) – С. 13 – 19. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiVyJye-_7iAhWBb1AKHfhsDXQQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fnvvm.btsau.edu.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fvisnyky%2Fvet%2Fvisnyk_vet-2-2018-radzyhovskyy-13-19.pdf&usg=AOvVaw2BHNwiHTk30MyfNxRxBRvc 
  3. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В., Розумнюк А.В.. Морфологічні та біохімічні показники крові собак уражених парвовірусним ентеритом Ветеринарна біотехнологія Бюлетень Інститут ветеринарної медицини НААН. – Київ. – 2016. – Вип. 29. – С. 226–232. http://vetbiotech.kiev.ua/uk/arhiv/31-29/349-radsikhovskii-n                 
  4. Дишкант О.В. Морфологічні особливості стравоходу та вола курей у віковому аспекті / О.В. Дишкант // Зб. наук. пр. Білоцерківського нац. аграр. ун-ту. – 2017. – Вип. 2 (136). – С. 41 – 47. http://nvvm.btsau.edu.ua/uk/content/morfologichni-osoblyvosti-stravohodu-ta-vola-kurey-u-vikovomu-aspekti 5. Радзиховский Н.Л., Дышкант О.В. Эпизоотологические особенности болезней собак, вызванных энтеровирусами Ученые записки УО ВГАВМ. 2018. Т. 54, Вып. 2, 2018 г. С.51 – 55. https://www.vsavm.by/otdely/redakcionno-izdatelskij-otdel/sborniki-trudov-konferencij/nauchno-prakticheskij-zhurnal/
e-mail:
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.