Посада

доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Науковий ступінь

кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

18 березня 1980 р., смт Смига Дубенського району Рівненської області

Дані про вищу освіту
 • Державний агроекологічний університет м. Житомир, отримав кваліфікацію "Лікар ветеринарної медицини", 2002 р.
 • Магістратура кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету м. Житомир, отримав кваліфікацію магістра за фаховим спрямуванням, 2003 р.
 • Аспірантура кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету м. Житомир, 2006 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней", 2007 р.

Сфера наукових інтересів

Удосконалення діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб коней, приватна практика у ветеринарній медицині.

Загальна кількість публікацій

Автор 40 наукових праць

Cпівавтор "Посібника з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней"

Коротка біографія

1995 – 1999 рр. – навчався у Млинівському державному технікумі ветеринарної медицини і отримав кваліфікацію „Фельдшер ветеринарної медицини”.

1999 р. – завідуючий Малівським пунктом ветеринарної медицини Демидівського району Рівненської області.

1999 – 2002 рр. – навчався у Державному агроекологічному університеті м. Житомир і отримав кваліфікацію „Лікар ветеринарної медицини”.

2002 р. – головний ветеринарний лікар СВК «Нива» Дубенського району Рівненської області.

2002 – 2003 рр. – навчався в магістратурі кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету м. Житомир і отримав кваліфікацію магістра за фаховим спрямуванням.

2003 – 2006 рр. – навчався в аспірантурі кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету м. Житомир.

2006 – 2009 рр. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному аграрному університеті захистив дисертацію на тему: «Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби тварин.

З 2009 р. – старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

З 2010 р. - доцент кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

2015 – 2016 рр. - в.о. зав. кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології.

З 2016 року в.о. зав. кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології.

Основні наукові та методичні праці:
 • Бегас В.Л. Аерозольні розпилювачі у ветеринарній медицині / В.Л. Бегас // Ветеринарна медицина України.- 2009. - №2. - С. 40 – 41.
 • Галатюк О.Є. Порівняльна характеристика серологічних діагностичних тестів при ринопневмонії коней / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас // Вісник Сумського НАУ. Випуск 3 (24). - 2009. - С. 14 - 18.
 • Галатюк О.Є. Диференційна діагностика ринопневмонії коней / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, А.В. Абрамов // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Ветеринарна медицина 92”.– Харків. – 2009. – С.101 - 105.
 • Галатюк О.Є. Епізоотологічні особливості генітальної і нервової форми ринопневмонії / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас // Матеріали міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. - Київ. - 2009. - С. 49 - 50.
 • Бегас В.Л. Ринок ветеринарних товарів і послуг Житомирської області / В.Л. Бегас, С.М. Копишинська, М.О. Кудрик // Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Житомир: ПП «Рута». - 2010. - С. 197 - 200.
 • Галатюк А.Е. Эпизоотологический мониторинг, лечение и профилактика заразных болезней лошадей в Украине / А.Е. Галатюк, В.Л. Бегас, А.И. Каневский, Ж.В. Рибачук, Н.Л. Радзиховский, А.В. Абрамов // Ветеринарная медицина. Современные проблемы и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции. / Под ред. А.А. Волкова. - ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов: ИЦ «Наука», 2010. - С. 109 - 113.
 • Цвилиховский Н.И. Современная система ветеринарного образования Украины / Н.И. Цвилиховский, А.Е. Галатюк, В.Л. Бегас // Ветеринарная медицина. Современные проблемы и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.А. Волкова. - ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов: ИЦ «Наука», 2010. - С. 445 - 449.
 • Галатюк О.Є. Епізоотична ситуація і профілактика заразних хвороб коней в Україні / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, А.І. Каньовський // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Ветеринарна медицина 94”.– Харків. – 2010. – С.167 - 169.
 • Галатюк А.Е. Эпизоотическая ситуация и профилактика заразных болезней лошадей в Украине /А.Е. Галатюк, В.Л. Бегас // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск, 2010. т.Т. 46, N вып. 1, ч.1. - С.63 - 65.
 • Галатюк О.Є. Діагностика герпесвірусної інфекції першого типу в реакціях затримки гемаглютинації, дифузної преципітації та нейтралізації / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, А.А. Антонюк, О.О. Напненко // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - Львів. - 2011. - Вип. 12, № 3,4. - С. 424 - 429.
 • Галатюк О.Є. Динаміка поширення герпесвірусних інфекцій коней першого та другого типів в деяких господарствах України / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, М.Л. Радзиховський, А.А. Антонюк // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. - Х.: РВВ ХДЗВА., 2011. - Вип. 23, Ч. 2, Т. 1 Ветеринарні науки – С. 142 – 145.
 • Галатюк А.Е. Распространение и профилактика заразных болезней лошадей в Украине / А.Е. Галатюк, В.Л. Бегас // Мониторинг распространения и предотвращения особо опасных болезней животных и птиц: сборник материалов 4 международной конференции. - Самарканд. - 2011. - С. 60 - 63.
 • Бегас В.Л. Епізоотологічний моніторинг та профілактика заразних хвороб коней / В.Л. Бегас, О.Є. Галатюк, М.Л. Радзиховський, А.А. Антонюк // Науковий вісник ветеринарної медицини. - Збірник наукових праць, Біла Церква. – 2012. Вип. 9 (92). - С. 33 – 36.
 • Галатюк О.Є. Профілактика герпесвірусної інфекції першого та другого типу в коней / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, А.І. Каньовський, М.Л. Радзиховський, А.А. Антонюк, Б.М. Куртяк // Науково-теоретичний збірник: Вісник ЖНАЕУ. - Житомир. - 2012. - №1. (32), т.3,ч.1. - С. 170 – 175.
 • Давыдов О.М. Паразиты гидробионтов, эпидемиологически значимые для здоровья человека и животных / О.Н. Давыдов, Л.Я. Куровская, О.А. Михалевич, А.Е. Галатюк, В.Л. Бегас, О.А. Никитин // Науково-теоретичний збірник: Вісник ЖНАЕУ. - Житомир. - 2012. - №1. (32), т.3,ч.1. - С. 40 – 45.
 • Давыдов О.М. Паразиты, эпизоотологически значимые для здоровья гидробионтов/ О.Н. Давыдов, Л.Я. Куровская, О.А. Михалевич, А.Е. Галатюк, В.Л. Бегас, О.А. Никитин // Науково-теоретичний збірник: Вісник ЖНАЕУ. - Житомир. - 2012. - №1. (32), т.3,ч.1. - С. 45 – 50.
 • Галатюк О.Є. Герпесвірусні інфекції 1 та 2 типу у коней та їх профілактика / О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, А.І. Каньовський, М.Л. Радзиховський, А.А. Антонюк, О.О. Галатюк // Науково-практичний журнал Сучасна ветеринарна медицина. №5 (35). К. - 2012. - С. 64 - 69.
 • Довгий Ю.Ю. Гельминтологический пейзаж в дикой фауне Украинского полесья // Ю.Ю. Довгий, В.Л. Бегас, Д.В. Фещенко / Труды VIII Республиканской научно-практической конференции с международным участием: Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний. - Витебск. - 2012. - С. 54 - 57.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: роб. (0412) 33-39-05