Посада

Старший викладач кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Дата і місце народження

8 жовтня 1986 р, смт Каменка, Молдова

Дані про вищу освіту
 • Житомирський національний агроекологічний університет, 2010 р.
 • Магістратура, Житомирський національний агроекологічний університет, 2011 р.
 • Аспірантура на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету, 2015 р.
Тема дисертації та рік захисту

"Бактеріальні ускладнення в статевих шляхах кобил за латентного перебігу ринопневмонії", 2017 р.

Сфера наукових інтересів

Дослідження біоплівок тваринних організмів, вплив умовно-патогенної мікрофлори на виникнення та перебіг патологій у тварин,

; імунологічний захист організму тварин.

Загальна кількість публікацій

Автор наукових 14 праць

Коротка біографія

2004-2010 рр. – навчання на факультеті ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

2010-2011 р.р. – навчання в магістратурі на факультеті ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету; навчання закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр ветеринарної медицини.

2010-2012 р.р. – лікар ветеринарної медицини міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Житомирі.

2012 - 2015 рр. – аспірантура на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2016 р. – асистент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2018 р. – старший викладач кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету (з 2020 р. – Поліського національного університету).

Основні наукові та методичні праці:
 1. Завадська М. І (Кривда М. І.), Галатюк О. Є., Солодка Л. О. Мікрофлора статевих шляхів кобил як індикатор отримання здорових лошат // Науковий вісник ветеринарної медицини. 2012. № 9 (92). С. 44–48.
 2. Кривда М. І., Галатюк О. Є., Солодка Л. О. Проблеми ідентифікації Ентеробактерій при дослідженні клінічного матеріалу // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. № 1 (39). Т. 1. С. 125–130.
 3. Кривда М. І. Розрахунки економічної доцільності мікробіологічної перевірки кобил перед осіменінням // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». 2014. Вип. 201. С. 88–91.
 4. Кривда М., Галатюк О., Солодка Л. Оптимізація оцінки мікробного складу статевої системи самиць // Тваринництво України. 2014. № 12. С. 19–21.
 5. Крывда М. И., Галатюк А. Е. Принципы выделения и идентификации энтеробактерий при диагностике дисбиозов половой системы кобыл // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы. 2014. С. 152–157.
 6. Кривда М. І., Галатюк О. Є., Солодка Л. О. Дослідження мікрофлори статевої системи кобил // Біологія тварин. 2015. № 3. Т. 17. С. 57–62.
 7. Крывда М. И., Антонюк А. А. Исследование микробного обсеменения половой системы кобыл // Учёные записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 2015. Т. 51 (2). С. 49–52.
 8. Кривда М. І. Мікробні консорціуми статевих шляхів кобил та визначення імуногенності окремих колонізаторів епітелію репродуктивного тракту // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. № 1 (49). Т. 3. С. 79–82.
 9. Кривда М. І., Галатюк О. Є., Солодка Л. О. Діагностика дисбіозів статевої системи самок: методичні рекомендації. Житомир, 2015. 14 с.
 10. Патент на корисну модель UA(19) 107706(11) U(13) Україна, МПК(51)
  G01 N 33/48 (2006.01), G 01 N 33/536 (2006.01). Спосіб визначення титрів антитіл в сироватках крові коней до резидентної мікрофлори статевих шляхів кобил в реакції мікроаглютинації / Галатюк О. Є., Кривда М. І.; винахідники та власники патенту. № u 201511052; заявлено 12.11.2015; опубліковано 24.06.2016, Бюл. № 12 2 c.
 11. Кривда М.И., Солодкая Л. А. Антибиотикочувствительность полевых штаммов бактерий, выделенных из половых путей кобыл с латентным течением ринопневмонии // Инфекционные болезни животных и антимикробные средства: материалы межд. науч.-практ. конф., 10 ноября 2016 г. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова, 2016. № 3. С. 126–129.
 12. Кривда М. І. Розвиток бджільництва в Житомирській області // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2018. № 20 (83), С. 208–211.
 13. Волківський І. А., Кривда М. І. Впровадження системи НАССР – основа створення умов виробництва та оббігу безпечної харчової продукції (на прикладі Житомирської області) // Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матеріали І Всеукраїнської науково-освітньо-практичної конференції, 25–26 квітня 2019, С. 105108. ISBN 978-617-7684-19-9.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.