Наукова робота співробітників кафедри здійснюється через участь у розробці кафедральної наукової теми "Крайова епізоотологія, розробка методів діагностики і профілактики інфекційних хвороб тварин":

Напрямки наукової роботи:

 • Удосконалення методів діагностики і профілактики інфекційних хвороб коней та бджіл. Виконавці: Галатюк О.Є., Бегас В.Л., Антонюк А.А.
 • Антибіотикорезистентність мікробних популяцій та профілактика розвитку умовно-патогенної мікрофлори у тварин та бджіл. Виконавці: Галатюк О.Є., Солодка Л.О., Рибачук Ж.В., Романишина Т.О.
Авторські свідоцтва та патенти:
 • Юров К.П., Токарик Э.Ф., Галатюк А.Е., Самуйленко А.Я., Люлькова Л.С., Пестова Г.В., Уласов В.И. Способ изготовления культурального антигена из вируса инфекционной анемии лошадей и набор для индикации антител или антигена вируса инфекционной анемии лошадей. Патент 2196150 Россия, МКИ А 61 В 10/00, С 12 Q 1/02. (Россия). – 99119469; Заявлено 15.09.99; Опубл.2000. Бюл. № 1. –5 с.
 • Галатюк О.Є. Препарат для лікування і профілактики респіраторних хвороб коней "СЕГП". Патент 36030 А Україна, МПК А 61 К 31/ 00, А 61К 9 / 08. - 99105817; Заявлено 26.10.99; Опубл. 16.04.2001. Бюл. № 3.
 • Горальський Л.П., Галатюк О.Є. Спосіб діагностики коней з наявністю патоморфологічних змін при інфекційній анемії. Патент 36031 А Україна, МПК G 01 N 33 / 48. - 99105818; Заявлено 26.10.99; Опубл. 16.04.2001. Бюл. № 3.
 • Галатюк О.Є. Сорбційна присипка. Патент 40775 А, Україна, МПК G 01 N 33 / 48. - 99126747; Заявлено 13.12.99; Опубл. 15.08.2001. Бюл. № 7, 2001 р.
 • Галатюк О.Є., Каньовський А.І. Спосіб вирощування та оздоровлення коней від гельмінтозів і лептоспірозу за допомогою електропастуха. Патент 60980 А, Україна, МПК А01КЗ/00, А23К1/00 - 20021210052; Заявлено 13.12.02; Опубл. 15.10.2003. Бюл. № 10, 2003 р.
 • Деклараційний патент на винахід 41025 А. Україна. А61К 9/02, А61К 31/00. Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Лікарська композиція у формі супозиторію (палички) “Аретенцин” для профілактики і лікування затримання посліду у корів. Заявлено 03.01.2001. Опубл.15.08.2001р. Бюл. № 7.
 • Деклараційний патент на винахід 41022 А. Україна. А61К 31/00. Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Спосіб профілактики і лікування затримання навколоплідних оболонок (посліду) у корів. Заявлено 03.01.2001. Опубл.15.08.2001 р. Бюл. № 7.
 • Деклараційний патент на винахід 41023 А. Україна. А61К 31/00. Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Спосіб профілактики і лікування затримання посліду у корів. Заявлено 03.01.2001. Опубл.15.08.2001 р. Бюл. № 7.
 • Деклараційний патент на винахід 41578 А. Україна. А61К 9/02; А61К 31/00. Калиновський Г.М., Журавльов В.Д., Журавльова О.В. Лікарська композиція у формі супозиторію (палички) “Глігельцид” для профілактики і лікування затримання навколоплідних оболонок (посліду) у корів. Заявлено 02.08.2000. Опубл. 17.09.2001р. Бюл. № 8.
 • Деклараційний патент на винахід 58688 А. Україна. А61В10/00. Пристрій для реєстрації яєць і мертвих личинок гельмінтів (камера Довгія). Заявлено 04.07.2002. Опубл. 15.08.2003 р. Бюл. № 8.
 • Деклараційний патент на винахід 58689 А. Спосіб проведення гельмінтооволярвоскопії (метод Довгія). Україна. А61В10/00. Довгій Ю.Ю., Ваховський І.Л., Дідківський О.Ф., Журавльова О.В. Журавльов В.Д. Заявлено 04.07.2002. Опубл.15.08.2003 р. Бюл. № 8.
 • Патент на винахід 58688. Україна. А61В10/00. Довгій Ю.Ю., Ваховський І.Л., Дідківський О.Ф., Журавльова О.В. Журавльов В.Д. Пристрій для реєстрації яєць і мертвих личинок гельмінтів (камера Довгія). Заявлено 04.07.2002. Опубл.15.08.2003 р. Бюл. № 8.
 • Патент на винахід 58689. Україна. А61В10/00. Довгій Ю.Ю., Ваховський І.Л., Дідківський О.Ф., Журавльова О.В. Журавльов В.Д. Спосіб проведення гельмінтооволярвоскопії. Заявлено 04.07.2002 р. Опубл. 15.04.2005 р. Бюл. №№ 4. 9. Патент на корисну модель № 36569. Україна. А61К 35/48.
 • Патент на корисну модель № 36569. Україна. А61К 35/48. Калиновський Г.М., Грищук Г.П., Ревунець А.С., Ковальчук Ю.В., Карпюк В.В., Ковальов П.В., Захарін В.В., Афанасієва Л.П., Журавльов В.Д. Спосіб отримання ветеринарного препарату “Фетоплацентат” для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів. Заявлено 23.06.2008 р. Опубл. 27.10.2008 р. Бюл. № 20.
 • Патент на винахід № 89579. Україна. А61К 35/48, А61Р 15/00. Калиновський Г.М., Грищук Г.П., Ревунець А.С., Ковальчук Ю.В., Карпюк В.В., Ковальов П.В., Захарін В.В., Афанасієва Л.П., Журавльов В.Д. Спосіб отримання ветеринарного препарату “Фетоплацентат” для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів. Заявлено 12.06.2008 р. Опубл. 10.02.2010 р. Бюл. № 3.
 • Патент на корисну модель № 56673. Україна. А61К 35/48 А61Р 15/00. Калиновський Г.М., Ревунець А.С., Афанасієва Л.П., Гончаренко В.В., Чупрун Л.О., Лутай І.Ю., Омеляненко М.М., Журавльов В.Д. Спосіб отримання препарату “Метрофет” для корекції статевого циклу ссавців. Заявлено 18.06.2010 р. Опубл. 25.01.2011 р. Бюл. № 2.
 • Патент на винахід № 93839. Україна. А61К 35/48 А61Р 15/00. Калиновський Г.М., Ревунець А.С., Афанасієва Л.П., Гончаренко В.В., Чупрун Л.О., Лутай І.Ю., Омеляненко М.М., Журавльов В.Д. Спосіб отримання препарату “Метрофет” для корекції статевого циклу ссавців. Заявлено 31.05.2010 р. Опубл. 10.03.2011 р. Бюл. № 5.
 • Патент на корисну модель № 83437. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.09.2013. Лікарська композиція «Багісепт» у формі розчину для антисептичної обробки поверхонь ран, слизових оболонок, шкіри та шерстного покриву тварин Нікітін О.А., Нікітіна Ю.А.
 • Пат. 88512 Україна, МПК A01K 67/00. Спосіб вирощування телят-молочників в зимовий період / Жукорський О. М., Галатюк О. Є., Кучер М. С., Ворожбит Н. М. ; заявник і патентовласник Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. – № u 2013 09025 ; заявл. 18.07.2013 ; дата публікації 25.03.2014, Бюл. № 6.
 • Пат. 93781 Україна, МПК A01K 67/02, A61P 43/00, A61K 9/02. Спосіб зниження теплового стресу у телят-молочників в літній період вирощування / Жукорський О. М., Галатюк О. Є., Кучер М. С., Ворожбит Н. М. ; заявник і патентовласник Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. – № u 2014 05647 ; заявл. 26.05.2014 ; дата публікації 10.10.2014, Бюл. № 19.
 • Пат. 98426 Україна, МПК A61K 39/12, A61K 33/20. Спосіб використання органічних кислот для боротьби з кліщем вароа / Галатюк О. Є., Єфіменко Т. М., Коваленко В. Л. ; заявник і патентовласник Національна академія аграрних наук України Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича». – № u 2014 12471 ; заявл. 20.11.2014 ; дата публікації 27.04.2015, Бюл. № 8.
 • Пат. 107706 Україна, МПК G01N 33/48, G01N 33/536. Спосіб визначення титрів антитіл в сироватках крові коней до резидентної мікрофлори статевих шляхів кобил в реакції мікроаглютинації / Галатюк О. Є., Кривда М. І. ; заявники і патентовласники Галатюк О. Є., Кривда М. І. – № u 2015 11052 ; заявл. 12.11.2015 ; дата публікації 24.06.2016, Бюл. № 12.
 • Пат.  121885 Україна, МПК А61К 36/886, C12N 5/07 . Спосіб стимуляції росту та регенерації культури клітин тестикул поросят за застосування екстракту алое / Галатюк О.Є., Романишина Т.О., Дроботюк К.О., Прокопенко В. С. ; № u 2017 03652 ; заявл. 13.04.2017 ; дата публікації 26.12.2017, Бюл. №24.
 • Пат. 126892 Україна, МПК (2018.07). Спосіб лікування сумісного перебігу лептоспірозу з бабезіїдозами у коней / Галатюк О. Є., Калнаус О. Р., Романишина Т. О.; заявники Галатюк О. Є., Калнаус О. Р., Романишина Т. О. – № u 2018 00915 ; патентовласники: Житомирський національний агроекологічний університет, заявл. 01.02.2018 ; дата публікації 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • Пат. 128712 Україна, МПК (2018.01) A61D 19/00. Спосіб підвищення статевої активності у жеребців плідників / Галатюк О. Є., Антонюк А. А., Калнаус О. Р.; заявники Галатюк О. Є., Антонюк А. А., Калнаус О. Р.  – № u 2018 01354 ; патентовласники: Житомирський національний агроекологічний університет, заявл. 12.02.2018 ; дата публікації 10.10.2018, Бюл. № 19.
 • Пат. 133809 Україна, МПК А23К 50/90, А01К 53/00, А61К 35/64, А61Р 37/00. Спосіб стимуляції бджолосімей препаратом «Біоконтакт плюс»/ Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Тушак С. Ф., Рибачук Ж.В.. ; № u 2018 10.
 • Пат. 143401 Україна, МПК (2020.01) С12N 1/100. Спосіб визначення чутливості ентнробактерій бджіл до пробіотиків та дезінфіктантів методои Кірбі-Бауера. /  Галатюк О. Є., Лахман А.Р., Романишина Т. О.,Застулка О.О. № u 2020 01274; заявл. 26.02.2020; дата публікації 27. 07. 2020, Бюл. № 14.    
 • Пат. 143400 Україна, МПК (2020.01) АО1К 49/00. Спосіб приготування препарату ентеронормін з йодіс+Se на медовій ситі з лісового різнотравя для застосування у бджільництві. / Галатюк О. Є., Лахман А.Р., Романишина Т. О. № u 2020 012734; заявл. 26.02.2020; дата публікації 27. 07. 2020. Бюл. № 14.    
 • Пат. 143166 Україна, МПК (2020.01) С12N 1/100. Спосіб ідентифікації бджолиних ентеробактерій видів Klebsiella pneumonie Enterobakter aerogenes (Klebsiella aerogenes)  / Галатюк О. Є., Лахман А.Р., Романишина Т. О. № u 2020 01272; заявл. 26.02.2020; дата публікації 10. 07. 2020. Бюл. № 13.
 • Пат. 141054 Україна, МПК А61К 35/744. Спосіб профілактики та лікування захворювань бджолиних сімей, які приводять до їх колапсу / Переста М.М., Галатюк О.Є., Мельниченко В.М., Стельмах В.С., Мізерницький О.М.№ u 2019 07574; заявл. 08.07.2019; дата публікації 25. 03.2020, Бюл. № 6.
 • Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Патент України на № 137015: Спосіб культивування парвовірусу собак № U201902860; заявл. 22.03.2019; опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18.
 • (Авторське свідоцтво) Свідоцтво про первинне депонування штаму мікроорганізму в Депозитарії Депонування Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів – Коронавірус собак (КВС) штам «Niсk» Реєстраційний номер 735. Дата первинного депонування 10.12.2018.
 • (Авторське свідоцтво) Свідоцтво про первинне депонування штаму мікроорганізму в Депозитарії Депонування Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів – Парвовірус собак (ПВС) штам «Антей» Реєстраційний номер 734. Дата первинного депонування 10.12.2018.
 • (Авторське свідоцтво) Акт дослідження ефективності застосування біопрепарату на собаках різних вікових груп від 13 червня 2019 р.

Готові до співробітництва

Назва розробкиАвториСутність розробкиПропонуємоЗабезпечимо
Препарат для лікування респіраторних хвороб коней, великої рогатої худоби
/Патент 36030А, Україна, 2001р./.
Галатюк О.Є. Застосовується один раз на добу протягом 2–3 діб для лікування пневмонії, сепсису, респіраторних хвороб у молодняка коней та великої рогатої худоби Патент та технічну документацію на виготовлення препарату Технології виготовлення
Сорбційна присипка
/Патент 40775А, Україна, 2001 р./.
Галатюк О.Є. Застосовується для лікування трофічних виразок, ран різної етіології, при кастраціях. Містить сорбенти, макро- та мікроелементи, формує плівку, і рани швидко заживають. Патент та технічну документацію на виготовлення препарату Технології виготовлення
Профілактика колапсу бджолиних сімей – ентеробактеріозів бджіл із застосуванням препаратів «Біоконтакт плюс» та «Ентеронормін» Галатюк О.Є. Застосовується для профілактики колапсу бджолиних сімей – ентеробактеріозів бджіл із застосуванням препаратів «Біоконтакт плюс» та «Ентеронормін» Патент Науковий супровід

 

Наукові публікації

Підручники, посібники

 • Галатюк О.Є., Цибульчак Л.М. Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин. Методичний посібник для вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Державний агроекологічний університет, Житомир. - 2005. - 560 с.
 • Довгій Ю.Ю. Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней: навч. посіб. / Ю.Ю. Довгій, В.Ф. Галат, О.Є. Галатюк [та ін.]; за ред. Ю.Ю. Довгія. - К.: Урожай, 2010. - 328 с.
 • Галатюк О.Є., Радзиховський М.Л. Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекційних хворобах тварин: [методичний посібник]; – Житомир: Рута, 2013 – 456 с.
 • Паразитарні та інфекційні хвороби м'ясоїдних тварин : навч. посіб. / Ю. Ю. Довгій, М. Л. Радзиховський, О. А. Дубова [та ін.] ; за ред. Ю. Ю. Довгія. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Житомир : Полісся, 2016. – 320 с.
 • Інфекційні хвороби котів : навч. посіб. / О. Є. Галатюк, О. О. Передера, І. В. Лавріненко, І. А. Жерносік. – Житомир : Полісся, 2016. – 132 с.
 • Бегас В. Л. Організація та економіка ветеринарної справи: практикум [для студентів факультету ветеринарної медицини] / В. Л. Бегас. – Житомир: Полісся. – 2017. – 128 с.
 • Інфекційні хвороби собак : навч. посіб. / О. Є. Галатюк, О. О. Передера, І. В. Лавріненко, І. А. Жерносік. – Житомир : ПП «Рута», 2018. – 276 с.
 • Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування екзотичних порід свиней / Соколюк В.М.. Лігоміна І.П., Фурман С.В. та ін.. – Житомир «Полісся», 2018. – 160 с.

Монографії

 • Галатюк О.Є., Горальський Л.П. Імуноморфологія ретровірусних інфекцій (лейкоз великої рогатої худоби, інфекційна анемія коней ) – Інститут епізоотології, Рівне. -1999. – 179 с.
 • Галатюк О.Є. Заразні хвороби коней. Державний агроекологічний університет, Житомир. – 2003.– 273 с.
  Галатюк О.Є. Хвороби бджіл з основами бджільництва. – Житомир, 2006. – 300 с.
 • Галатюк О.Є. Профілактика та лікування заразних хвороб коней. – Житомир: «Рута». – 2009. – 400 с.
 • Галатюк О.Є. Хвороби бджіл та основи бджільництва. – Житомир, 2010. – 344 с.
 • Галатюк О.Є. Хвороби бджіл та основи бджільництва. – Житомир, 2017. – 300 с.
 • Лісова В. В., Радзиховський М. Л. Коронавірусна інфекція собак : монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 126 с.
 • Галатюк А.Е. Целебные свойства продуктов пчеловодства. Монография для специалистов отрасли пчеловодства. - Житомир; "Рута", 2020. 152с.