Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології є навчально-науковим структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини та випусковою кафедрою з ОКР «Бакалавр» спеціальності «Ветеринарна медицина» Житомирського національного агроекологічного університету, що забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і виховної роботи. Головним завданням кафедри є організація та здійснення навчально-методичної й наукової праці за профілем кафедри, виховної роботи серед студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Історія кафедри

Історія створення кафедри тісно пов’язана із відкриттям факультету ветеринарної медицини у Житомирському сільськогосподарському інституті. На базі існуючої тоді на зооінженерному факультеті кафедри зоогігієни та основ ветеринарії у 1990 році було сформовано кафедру вірусології та епізоотології, яку впродовж 8 років очолював кандидат біологічних наук, доцент Віталій Васильович Бреславець. Кістяк її становили ветерани факультету доценти М.О. Оніпко, С.О. Піліпейко, Г.П. Олійник, В.С. Федотов, В.А. Котелевич, старший викладач Л.Л. Корсун.

У 1999 році кафедру перейменовано у кафедру “Заразних хвороб тварин”, яку впродовж 1999–2001 рр. очолював кандидат ветеринарних наук, доцент Валерій Сергійович Федотов.

З 2001 по 2015 рік кафедру очолював доктор ветеринарних наук, професор Олександр Євстафійович Галатюк. З його приходом кафедра отримала новий імпульс для свого розвитку

У 2006 році кафедру перейменовано на “кафедру мікробіології, вірусології та епізоотології”, а 2016 році – на “кафедру мікробіології, фармакології та епізоотології”. Відкрито спеціалізації “Хвороби коней” та «Лабораторна діагностика хвороб тварин».

З 2016 року кафедру очолює доцент Рибачук Ж. В.

На кафедрі мікробіології, фармакології та епізоотології штатна чисельність викладачів складає 10 чоловік, в тому числі 1 професор, доктор ветеринарних наук, 4 кандидати ветеринарних наук, доценти, 1 кандидат біологічних наук, доцент, 3 кандидати ветеринарних наук, старші викладачі, 1 асистент, 1 старший лаборант.

Колектив кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Колектив кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра обладнана 6 спеціалізованими навчальними лабораторіями, навчально-дослідною лабораторією епізоотології, а також приладами, реактивами, технічними засобами навчання, необхідними для проведення занять згідно з робочими програмами. Практичне навчання проводиться на філіях кафедри, у державних лабораторіях ветеринарної медицини України.

За результатами конкурсу на кращу кафедру Житомирського національного агроекологічного університету за 2010 – 2011, 2011−2012, 2013 – 2014 навчальні роки кафедра входить у десятку кращих кафедр університету.

Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39

Телефон: (0412) 33−39−05