Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології є навчально-науковим структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини та випусковою кафедрою з ОКР «Бакалавр» спеціальності «Ветеринарна медицина» Поліського національного університету, що забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і виховної роботи. Головним завданням кафедри є організація та здійснення навчально-методичної й наукової праці за профілем кафедри, виховної роботи серед студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Історія кафедри

Історія створення кафедри тісно пов’язана із відкриттям факультету ветеринарної медицини у Житомирському сільськогосподарському інституті. На базі існуючої тоді на зооінженерному факультеті кафедри зоогігієни та основ ветеринарії у 1990 році було сформовано кафедру вірусології та епізоотології, яку впродовж 8 років очолював кандидат біологічних наук, доцент Віталій Васильович Бреславець. Кістяк її становили ветерани факультету доценти М. О. Оніпко, С. О. Піліпейко, Г. П. Олійник, В. С. Федотов, В. А. Котелевич, старший викладач Л. Л. Корсун.

У 1999 році кафедру перейменовано не кафедру заразних хвороб тварин, яку впродовж 1999–2001 рр. очолював кандидат ветеринарних наук, доцент Валерій Сергійович Федотов.

З 2001 по 2015 та з 2017 року по теперішній час кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор Олександр Євстафійович Галатюк. З його приходом кафедра отримала новий імпульс для свого розвитку.

У 2006 році кафедру перейменовано на кафедру мікробіології, вірусології та епізоотології, а 2016 році – на кафедру мікробіології, фармакології та епізоотології.

На кафедрі мікробіології, фармакології та епізоотології штатна чисельність викладачів складає 9 чоловік, в тому числі 1 професор, доктор ветеринарних наук, 6 кандидатів ветеринарних наук, доценти, 1 кандидат біологічних наук, доцент, 1 кандидат ветеринарних наук, старший викладач.

Колектив кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

Колектив кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології

 

Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра обладнана 4 спеціалізованими навчальними лабораторіями, навчально-дослідною лабораторією, а також приладами, реактивами, технічними засобами навчання, необхідними для проведення занять згідно з робочими програмами. Практичне навчання проводиться на філіях кафедри, у державних лабораторіях Держпродспоживслужби України.

За результатами конкурсу на кращу кафедру Житомирського національного агроекологічного університету за 2010 – 2011, 2011−2012, 2013 – 2014 навчальні роки кафедра входить у десятку кращих кафедр університету.

Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39

Телефон: (0412) 33−39−05