Rusak V S thumb
Посада

Доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Має дві вищі освіти: у 1998 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і отримав кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини, у 2011 році – Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджер-економіст».

З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2005 році на засіданні вченої спеціалізованої ради 26.004.13 у Національному аграрному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» на тему «Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у корів».

Викладає дисципліни:

 • клінічна діагностика хвороб тварин;
 • клінічна пропедевтика хвороб тварин;
 • профілактика внутрішніх хвороб тварин.

ORCID ID: 0000-0002-2457-7547

Researcher ID: C-5987-2018

Сфера наукових інтересів
 • Вивчення ефективності використання тканинних препаратів у ветеринарній медицині.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Русак В. С., І. В. Чала. Клінічна оцінка біохімічних показників крові та сечі тварин : навч. посіб. Житомир : Полісся, 2016. 545 с.
 2. Чала І. В., Русак В. С. Визначення редокс-потенціалу крові за деяких патологій у собак. Проблеми заразної і незаразної патології тварин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. 10-річчю кафедри паразитології, ВСЕ та зоогігієни, 2–4 лист. 2016 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 180–184.
 3. Шеремет С. І., Русак В. С. Методичні розробки з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» на тему «Методи клінічного дослідження» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 62 с.
 4. Пінський О. В., Русак В. С., Гончаренко В. В., Прус В. М. Методичні поради для проведення лабораторних занять з дисципліни «Хвороби хутрових звірів» для студентів факультету ветеринарної медицини. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 78 с.
 5. Русак В. С. Методичні рекомендації до лабораторних занять з клінічної діагностики внутрішніх хвороб тварин на тему «Методи клінічного дослідження» для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 12 с.
 6. Прус В. М. Русак В. С., Плодієнко П. Профілактика гіпокальціємії у корів. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 2 лют. 2017 р. Житомир : Полісся. 2017, Вип. 8. С. 231–233.
 7. Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов. Біологія тварин. Т. 20, №2. С. 89–96. doi: 10.15407/animbiol20.02.089.
 8. Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння / І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов, О. А Згозінська. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 20, № 88. С. 125–130. doi: 10.32718/nvlvet8823.
 9. Чала І. В., Русак В. С. Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за хронічної патології нирок. Наук.-практ. журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». №1. C. 65–69.
 10. Деякі показники білкового обміну кішок за ожиріння / І. В. Чала, В. С. Русак, Д. В. Фещенко, Л. О. Ковальова Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 21, № 95. С. 36–40.
 11. Прус В. М., Ковбан І. С., Русак В. С. Зміни деяких показників крові курей-бройлерів при застосуванні тканинного препарату Метрофет М. Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів : зб. тез VI всеукр. наук.-практ. конф. 14 листопада 2019 р. Житомир : Полісся, 2019. С. 40–41.
 12. Пінський О. В., Русак В. С., Гончаренко В. В., Прус В. М. Методичні розробки до лабораторних занять з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» на тему «УЗД хвороб тварин» для студентів напрямку підготовки 211 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 28 с.
 13. Горальська І. Ю., Русак В. С. Функціональний стан серця та печінки у собак за розвитку гепатокардіального синдрому. Наукові читання 2019. Сучасні підходи забезпечення здоров я тварин та якості кормів і харчових продуктів : матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. 14 листопада 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 93–
 14. Прус В. М., Русак В. С., Пархомюк А. С. Зміни деяких гематологічних біохімічних показників крові котів за нефриту. Наукові читання 2019. Актуальні проблеми тваринництва і ветеринарної медицини : матеріали VI наук.-практ. конф. 22 бер. 201 Житомир : Полісся, 2019. С. 40–41.
 15. Чала І. В., Русак В. С. Активність сорбітолдегідрогенази крові котів за цукрового діабету. Наукові горизонти. № 3 (88). С.90–95.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.